hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

اثر

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های خراسان

دانلود پایان نامه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های خراسان

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی طلاق به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.
فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.

دانلود پایان نامه اثر تنش خشکی و پیش اندازی بذر بر جوانه ‌زنی و رشد گیاهچه نخود

دانلود پایان نامه اثر تنش خشکی و پیش اندازی بذر بر جوانه ‌زنی و رشد گیاهچه نخود

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

جوانه‌زنی اولین مرحله نموی در گیاه و یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و همچنین یک فرآیند کلیدی در سبز شدن گیاهچه می‌باشد. همچنین می‌توان گفت جوانه‌زنی بذر یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده است که در واقع پاسخی به سیگنال‌های محیطی مثل دما، پتانسیل آبی، نور، نیترات و دیگر فاکتورها می‌باشد و سبز شدن بذر از مهم‌ترین مراحل در طول دوره زندگی یک گیاه، خصوصاّ در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. توانایی جوانه‌زنی بذور در شرایط تنش رطوبتی، شانس استقرار بیشتر گیاه و تراکم بالاتر را به دنبال دارد که در نتیجه منجر به افزایش عملکرد می‌گردد. شرایط نامطلوب محیطی برای جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه در مناطق خشک و نیمه خشک، از عوامل اصلی سبز شدن نامناسب و استقرار ضعیف گیاهچه‌ها می‌باشد. اغلب، محیط خاک به گونه ایست که مناسب جوانه‌زنی سریع و رشد نهال و بذر نیست (سلطانی و همکاران، ۲۰۰۶). تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی سبب کاهش در شاخص‌های جوانه‌زنی و یکنواختی سبز شدن می‌شود، کاهش جوانه‌زنی در اثر تنش خشکی می‌تواند با کاهش جذب آب توسط بذرها مرتبط باشد.