hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

ابطال

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله حقوق ابطال اسناد رسمی در ایران

دانلود مقاله حقوق ابطال اسناد رسمی در ایران

 

 

 

 

 

خلاصه چکیده :

سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست .
دسته ای از اختلافات که در جامعه ما وجود دارد و به دادگاه کشیده می شود اختلافات وراث است .
یکی از نمونه های این اختلاف به وقتی برمیگردد که مورث قبل از اینکه فوت کند بخشی از اموال خود را به نام یکی از وارثان می کند؛ اما دیگر وارثان وقتی از این موضوع بعد از فوت مورث باخبر می شوند همه تلاش خود را برای ابطال آن انجام میدهند. تاسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگز به منزله نفی تمام وضعیت های شناخته شده قبلی (بطلان ، عدم نفوذ، فسخ ) نمی باشد زیرا اولا آنها در مواردی کاربرد خوب داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت.