hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

آموزش مهارت

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

مقدمه مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان :

جامعۀ ایران ، جامعه ای درحال گذر محسوب میشود که دچار چالشهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی شده است . در این میان خانواده به عنوان مهم ترین بخش ساختار جامعه و مأمنی برای آسایش افراد، در عرض چند دهۀ اخیر دچار تحولات و چالشهای بسیاری شده که به دنبال خود، عدم یا تضعیف رضایت زناشویی در زوجین را در پی داشته است . لذا این پژوهش در نظر دارد تا اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان را بررسی کند.