hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

آسیب های روابط زناشویی

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

 

 

تعاریف صمیمیت جنسی :

صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می کند
و به طور مثبتی با سازگاری رضایت زناشویی همراه است.
صمیمیت اغلب به عنوان یک فرایند پویا توصیف می شود. به نظر هات فیلد (۱۹۸۸) صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. به نظر استرنبرگ (۱۹۸۷) صمیمیت احساسی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می کند. اسکنارچ (۱۹۹۱) صمیمیت را فرایند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند. اسچافر و اولسون (۱۹۸۱) صمیمیت را فرایند و تجربه ای می دانند که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب صمیمانه است.