hidelogo
دانلود پایان نامهیکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

دانلود مقاله | دانلود پایان نامه | دانلود انشا

تخفیف بگیرید

تخفیف بگیرید

به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها میتوانید از مورخه 97/7/4 تا 97/8/4 از تخفیفات سایت ما با کد تخفیف mehr97 استفاده نمائید

انشا درباره شخصی خانه به کرایه گرفته بود

انشا درباره شخصی خانه به کرایه گرفته بود صفحه ۶۶ مهارت های نوشتاری هفتم

انشا درمورد شخصی خانه به کرایه گرفته بود پایه هفتم

 

 

 

 

موضوع انشا : حکایت شخصی خانه به کرایه گرفته بود

صفحه : ۶۶ کتاب مهارت های نوشتاری هفتم

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روان و اضطراب دانشجویان با عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روان و اضطراب دانشجویان با عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

بررسی سلامت روان و اضطراب در بین دانشجویان با عقاید مذهبی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر سلامت و اضطراب از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶) و همکاران مذبه و اعتقادات مذهبی را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای سلامت و اضطراب مخاطره آمیز نیز می دانند.

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

 

 

 

خلاصه متن چیکده :

مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور
را سیاست و برنامه ریـزی در زمینـۀ عناصـر مختلـف مـدیریتی همچـون فرهنـگ و آموزش،
سیستیم های ذخیرهسازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مـواردی همچـون تولیـد کمتـر (Minimization) و مـسألۀ همیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل میدهد که میبایستی به صورت تکنولوژی مناسب (Appropriate technology) با توجه به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیرد.

در کشور ما ایران علیرغم پیشرفت های عدیدهای که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمـده هزینـه هـایی بـیش از ۴٠٠ میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع آوری و حمل نقل ۵٠ هزار تن زباله های شهری و روستایی به مصرف میرسد که ٧٠ درصـد آن به صورت کمپوست و ٢٠ درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است.

دانلود پایان نامه بررسی افشاء اجباری و تأثیر آن بر ارزش شرکت

دانلود پایان نامه بررسی افشاء اجباری و تأثیر آن بر ارزش شرکت

(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

هدف اصلی افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد. به این معنی که شرکت های با سطح بالای افشاء رابطه قوی تری بین بازده سهام جاری و سودهای آتی هستند نسبت به شرکت هایی که از سطح افشای پایین تری برخوردارند.
افشا دوگانه است الف): افشاء اجباری، زمانی که قدرت های تنظیمی به شرکت ها تحمیل می کنند تا اجزاء معینی از اطلاعات را فاش کنند، ب): افشاء اختیاری، زمانی که شرکت ها تصمیم می گیرند اطلاعات مورد نیاز را فاش کنند زیرا آنها معتقدند که این افشاسازی برای آنها مفید است.

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی دوره های کوتاه مدت و آموزش ضمن خدمت کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی دوره های کوتاه مدت و آموزش ضمن خدمت کارکنان

(مطالعه موردی)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ها و پیشرفت و ترقی آنها حکایت از آن دارد که دوران شکوفائی آنها با رشد و پویایی سازمان های آموزش و پرورش مقارن بوده است و از بیشترین نیروهای کیفی و کمی کارآمد و توانمند برخوردار بوده اند.

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت مدار فرمان تابلوی برق چیلر تراکمی

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت مدار فرمان تابلوی برق چیلر تراکمی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

اگر در دهه اخیر نقش واهمیت یخچاله را بررسی کنیم بی شک علاوه بر اینکه به اهمیت بهداشتی آنها که به نوبه خود اثرات بسیار مهمی در سلامت وتندرستی انسان داشته است پی خواهیم برد بلکه در خواهیم یافت که اثرات اقتصادی چشم گیری نیز دارند.اگر در همین مختصربه زمان قبل ساخت اینگونه دستگاهها به میزان جمعیت آن زمان توجه شود،به راحتی می توان حدس زد که اگر اینگونه یخچاله با این میزان جمعیت وکثرت تولید نمی شدند چه گرفتاریهایی گریبا نگیر انسان می شد لابد ساعتهای زیادی از وقت انسان برای تهیه مواد غذایی لازم و فروشندگان موادغذایی نیز ساعات زیادی را صرف تهیه پی در پی آن می کردند.

دانلود پایان نامه بررسی طرح توانمند سازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی

دانلود پایان نامه بررسی طرح توانمند سازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی

(مطالعه موردی)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

پیشینه برخورد با این مساله نیز نشان می دهد که اکثر رویکردهای استفاده شده،به دلیل توجه صرفه به یکی از ابعاد چندگانه این پدیده(عمدتا”بعد کالبدی)و نیز در نظر نگرفتن خواسته ها و نیازهای ساکنان و عدم توجه به مشارکت انان نتوانسته اند موفق عمل کنند.لذا باید در جستجوی رویکردی جامع در نحوه مواجهه با این سکونتگاه هها بود تا بتوان به یکپارچگی این محله ها با محله های رسمس شهر دست یافت(زیاری و نوذری،۲۱:۱۳۸۸).در این میان رویکرد توانمد سازی با برخوردی همه جانبه به اسکان غیررسمی،بسان پدیده ای فراتر از یک موضوع صرفا”کالبدی توجه نموده است.از آنجا که این رویکرد”معتقد به ظرفیت سازی در اجتماعات برای حل مشکل آنها با اندیشه و بازوی خود انهاست”(صرافی،۲۷:۱۳۸۲). و تاکید خاصی بر ارتقای اقتصادی-اجتماعی اجتماعات محلی دارد،می توان گفت که افزایش توانمشارکتی ساکنان می تواند موجبات پایدای اجتماعات محلی تلقی شود(شرکت عمران و بهسازی شهری،۱۱۴:۱۳۸۱).از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ به سوال کلیدی است که آیا با توانمند سازی مردم میتوان شاهد بهبود کالبدی-محیطی این محدوده بود؟یا خیر؟به عبارت دیگر چه رابطه ای بین سطح توانمندی ساکنان با میزان تمایل انان برای مشارکت در بهسازی محله وجود دارد که در صورت ارتقای توانمندی انان،وضعیت کالبدی-محیطی نیز بهبود یابد.

دانلود مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری و معنوی

دانلود مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری و معنوی

 

 

 

 

خلاصه متن مقدمه :

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.
عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه “معنوی” چون مقابل کلمه “مادی” است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(۱) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

صفحه 10 از 16»... قبلی 6789101112131415 بعدی ...«