hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله | دانلود پایان نامه | دانلود انشا

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه دستیابی به میزان تاثیرگذاری آداب و رسوم، سنت ها و باورهای مردم در داستان های بزرگ علوی

دانلود پایان نامه دستیابی به میزان تاثیرگذاری آداب و رسوم، سنت ها و باورهای مردم در داستان های بزرگ علوی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

به باور اهل هنر، به لحظه ها اندیشیدن و به جلوه های کوتاه توجه داشتن، همه ی آن چیزهایی است که هنر امروزی در پی آن است تا از طریق آن به زندگی بشر امروزی روشنی و امید ببخشد. هنرهای سنتی وبومی (فولکلوریک)، هنر اقوام مختلف در گذشته و حال، هنر دور دست ترین مردم یک منطقه کوهستانی می تواند مورد توجه قرار گیرد، به شرط آنکه نیازمندی های جامعه را بازتاب دهد و به شخصیت وشرافت انسانی کمک کند.
پاسداری و نگاهبانی از طبیعت و زیستگاه انسانی در میان ایرانیان در گذر هزاران سال وظیفه ای بزرگ و مقدس به شمار آمده است. بسیاری از باورها، هزاران سال وظیفه ای بزرگ و مقدس به شمار می آمده است. بسیاری از باورها، آیین ها و جشن های ایرانی برگرفته از پدیده های طبیعی و پیرامون مردم این مرز و بوم است.
باورهای ایرانیان به زندگی دور از دغدغه و صلح آمیز واحترام به پدیده های طبیعت، در سراسر آثار ادبی و هنری و معماری آنان به چشم می خورد.

دانلود پایان نامه تشخیص آنومالی در اینترنت اشیاء با استفاده از تخمین موقعیت مکانی اشیاء متحرک

دانلود پایان نامه تشخیص آنومالی در اینترنت اشیاء با استفاده از تخمین موقعیت مکانی اشیاء متحرک

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

مفهوم اینترنت اشیاء به وسیله برخی از کاربردها مانند قابلیت خواندن الکترونیکی هوشمند، نظارت درمان از راه دور، سیستم حمل و نقل هوشمند و … معروف شده است. یک مساله مهم که بحث اینترنت اشیاء را با چالش روبرو می کند، بحث رخداد ناهنجاری ها و به خطر افتادن امنیت در این شبکه خاص است. در این تحقیق تلاش می کنیم تا جهت برقراری هرچه بیشتر امنیت و جلوگیری از اختلالات احتمالی، ناهنجاری ها را دسته بندی و شناسایی کنیم.
اصطلاح اینترنت اشیا که مجموعه ای از ابزار به هم متصل است اولین بار توسط کوین اشتون در سال ۱۹۹۹ میلادی مطرح شد. این انقلاب ، تکنولوژی مهمی به شمار می آید چرا که زیر ساختار اخیر اینترنت را با مفهوم شبکه پیشرفته تر کامپیوتری ارتقاء بخشیده است. جائیکه تمام دستگاه های فیزیکی اطرافمان به شکل بی نظیری قابل شناسایی هستند و به یکدیگر قابل اتصال می باشند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

براساس نظر هلمان ترک خدمت، به تمایلات رفتاری اطلاق می شود که در نهایت منجر به تصمیم افراد برترک سازمان می شود. هم و گریفت ترک خدمت را قصد اشکار وآگاهانه کارمند در ترک دائمی و داوطلبانه شاغل از شغل خود تعریف می کند. به دلیل اهمیت روزافزون منابع انسانی در سازمان ها، ترک خدمت به موضوعی جذاب در بین محققان مدیریت به خصوص رفتار سازمانی تبدیل شده است.
رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد )میرکمالی،۱۳۸۰). رضایت شغلی بالا، نشانه نمایان سازمانی است که به خوبی مدیریت می شود و به طور بنیادی پی آمدی است که از مدیریت رفتاری کارساز سرچشمه می گیرد.
در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت و … بیان شد. و فصل دوم پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی نظری پژوهش شامل عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان و در بخش دوم این فصل پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با این پژوهش آورده شده است.

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تطبیقی اسطوره در اشعار سعید عقل و اخوان ثالث

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تطبیقی اسطوره در اشعار سعید عقل و اخوان ثالث

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

شاعران و نویسندگان برای خلق و آفرینش آثار هنری از صور ذهنی و تخیلات خویش کمک می گیرند که این عناصر ریشه در ناخودآگاه ذهن همه‌ی افراد بشر دارند و در ذهن شاعر و نویسنده به لایه های ناخودآگاه، ذهن می رسند و مقدمه‌ی پیوند میان روان شناسی، هنر و ادب می‌گردند. از نظر یونگ هنرمند، مفسر رازهای روح زمان خویش است بدون این که خواهان آن باشد، مانند هر پیامبر راستین. او تصور می کند که از ژرفای وجود خود سخن می گوید، اما روح زمان است که از طریق دهانش سخن می گوید و آن چه که وی می گوید وجود دارد، زیرا تأثیر گذار است.
ارتباط نزدیک و دو سویه ی روان شناسی و ادبیات موجب گردیده تا منتقدان و نظریه پردازان ادبی با مطالعه ی آثار ادبی براساس دستاوردهای روان شناسی ، به نوع جدیدی از نقد با عنوان «نقد کهن الگویی» یا «نقد اسطوره ای» دست یابند . منتقدان در این نوع نقد، براساس نظریات روان شناس معروف ، کارل گوستاو یونگ ضمن ار زیابی کهن الگوهای موجود در آثار ادبی نشان می دهند.

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ارتباط متقابل ادبیات و جامعه امری روشن و تردید ناپذیر است. البته این امر خاص ادب نیست بلکه این رابطه میان جامعه ودیگر هنرها نیز برقرار است اما در ادبیات نمود بیشتری نسبت به هنرهای دیگر دارد. کاری که هنر و در درون آن ادبیات انجام می‌دهد، انعکاسی از واقعیت‌ها هستند. جامعه، عوامل اجتماعی، تاریخی و سیاسی، تاثیر بسیار زیادی بر ادبیات دارند، افزون بر این که ادبیات هم تاثیر بسیار زیادی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد.
از آنجایی که انسان ها در مسایل مهم اشتراک دارند، اعتقاد شاعر بر این است که شعر باید همه ی وجوه ژرف زندگانی را دربر گیرد و به مشترکات اندیشه ی بشری برگردد و اینجاست که نقش مخاطب و گروهی که خواهان شعر و شاعرند تعیین کننده ی نوع بیان او شوند، زیرا از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات هنرمند (و از جمله شاعر) نیز یکی از همین انسان های جامعه زاد و جامعه زی و برخوردار از همه ی فرآورده های فکری و فرهنگی جامعه و مرهون کار و فعالیّت نسل های انسان های فعّال بوده و هست و به همین خاطر، هستی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگی و شخصیّت اجتماعی و هنری خود را به جامعه مدیون است.

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

تحلیل‌گران مالی به دلیل اعمال روشهای متفاوت حسابداری و احتمال دستکاری سود و مدیریت سود توسط مدیران، سود خالص گزارش شده را متمایز از سود واقعی می‌دانند. در واقع مدیریت سود همانند چتری، برای فعالیتهای است که بر سود حسابداری گزارش شده یا تفسیر آنها تأثیر می‌گذارد که از تصمیمات حسابداران شروع می‌شود و تا حدی سود اقتصادی نهفته را به ‌واسطه انتخاب رفتار حسابداری و اندازه تعهدات، در زمان تهیه گزارشات مالی مشخص می‌کند و غایت آن در فعالیتهای است که بر تفسیر گزارشهای دوره‌ای اثر می‌گذارد (باتلر و همکاران ، ۲۰۱۴).
این تحقیق در صددآنست که به بررسی رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و راهگشایی برای تحقیقات آتی باشد .
در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق وسپس اهداف، سؤالات، فرضیه ها، قلمرو تحقیق و تعاریف متغیرها و در نهایت ساختار پژوهش ارائه می شود.

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

خداوند او را از خاک آفرید.(قرآن، سجده: ۶) به او توانائی بخشید. جهانی را در خدمت او گمارده است. آیا اینها کم‌اند؟ اندیشه و شعوری فرای دیگر موجودات به اوعطاء کرده تا بتواند زندگی روشنی داشته باشد.وبه سوی پیشرفت وترقی وعلویت گام بردارد.
فکر کند، درک کند، انتخاب کند، آزاد باشد. آزاد در اندیشه، عمل، آزادانه بزید، در تعامل با هم نوعانش، با صلح وصفا، دوستی، برابری، به سر برد. جهانی بسازد همراه با تلاش. روز به روز نوشدن و درهای انسانیت را برسرنوشت خویش گشودن. تمامی این مباحث، سبب شده‌اند به خود به هستی‌اش به تقدیرش دگرگونه بیندیشد.جایگاهش را از زاویه دیگری ببیند و بگوید: «می‌اندیشم پس هستم».(راسل، ۱۳۶۵ :۷۷۸) نه در بند دیگران و نه در بند دیگری. از بند دین، اسطوره ، تاریخ، ماده، طبیعت، ابزار، رستن، بندها را گسستن، و آزاد بودن (احمدی، ۱۳۹۳: ۱۰۸) می‌خواهد رهایی یابد.اگر چه به او گفته بودند برتری .اما این را به تقلید پذیرفته نه به تعقل. اکنون او تحت سلطه‌ی نفس اماره به خود باز آمده و در فریفتگی دنیایی، خویشتن خویش را یافته، خود را محور ومرکز تمام این هستی می‌داند. اومانیسم را بنا می‌نهد (انسان مداری) دیگر می‌اندیشد، دیگر می‌بیند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد مازاد و حق الزحمه حسابرسی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد مازاد و حق الزحمه حسابرسی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

معمولاً بخش قابل توجهی از دارایی شرکتها به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار قابل معامله نگهداری می شود و این نسبت در اکثر موارد بین ۸ تا ۲۲ درصد متغیر است. (کیم،۱۹۹۸؛ آپلر، ۱۹۹۹؛ ازکان،۲۰۰۴؛ دیتمار و مارتاسمیت،۲۰۰۷). انگیزه حفظ و نگهداری مازاد وجه نقد در چارچوب نظریه های داد و ستد (مبادله) و نمایندگی قابل توجیه است و در این زمینه، نظریه داد و ستد دارای بیشترین شواهد تجربی است(آپلر، ۱۹۹۹). شرکت های دارای مانده زیاد وجه نقد غالباً از طرف سرمایه گذاران نهادی برای برگشت سرمایه به سهامداران تحت فشار قرار دارند زیرا ممکن است انباشت وجه نقد، مدیران را به انجام فعالیت های از بین برنده ارزش ترغیب نماید (هارفورد، ۲۰۰۷). مدیران همچنین ممکن است از اندوخته های وجه نقد برای منافع شخصی استفاده کنند(جنسن، ۱۹۷۶) .
شاید مهمترین مساله از دیدگاه سهامداران تاثیر بالقوهای است که نگهداری مازاد وجه نقد بر بازده سهام دارد. وجه نقد انباشته شده می تواند نشان دهنده موفقیت گذشته باشد و در صورتی بازده بیشتری نخواهد داشت که به طور ثابت در ترازنامه باقی بماند،. به علاوه، اگر مدیران وجه نقد را در سرمایه گذاریهای فاقد ارزش و مزایای حاشیهای، بیش از حد صرف نمایند.

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه :

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده۲۲ قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود.
در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و …

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پارامترهای مالی بانک های دولتی بر اساس روش تحلیل AHP

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پارامترهای مالی بانک های دولتی بر اساس روش تحلیل AHP

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریتهای مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیمهای مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد.
از آنجاکه یکی از وظایف اصلی مدیران، بالا بردن جریان نقدینگی میباشد، تأثیر روشهای تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روشها بر جریان نقدی، برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، روش تأمین مالی ممکن است با سود هر سهم، ریسک مالی و درصد مالکیت سهامداران رابطه داشته باشد.
اهمیت وجوه نقد برای استفاده کنندگان به انتشار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ منجر شد. صورت جریان وجوه نقد میتواند اطلاعات مهمی درباره مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد.

صفحه 10 از 19»... قبلی 6789101112131415 بعدی ...«