hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

پایان نامه – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی دوره های کوتاه مدت و آموزش ضمن خدمت کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی دوره های کوتاه مدت و آموزش ضمن خدمت کارکنان

(مطالعه موردی)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ها و پیشرفت و ترقی آنها حکایت از آن دارد که دوران شکوفائی آنها با رشد و پویایی سازمان های آموزش و پرورش مقارن بوده است و از بیشترین نیروهای کیفی و کمی کارآمد و توانمند برخوردار بوده اند.

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت مدار فرمان تابلوی برق چیلر تراکمی

دانلود پایان نامه بررسی و ساخت مدار فرمان تابلوی برق چیلر تراکمی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

اگر در دهه اخیر نقش واهمیت یخچاله را بررسی کنیم بی شک علاوه بر اینکه به اهمیت بهداشتی آنها که به نوبه خود اثرات بسیار مهمی در سلامت وتندرستی انسان داشته است پی خواهیم برد بلکه در خواهیم یافت که اثرات اقتصادی چشم گیری نیز دارند.اگر در همین مختصربه زمان قبل ساخت اینگونه دستگاهها به میزان جمعیت آن زمان توجه شود،به راحتی می توان حدس زد که اگر اینگونه یخچاله با این میزان جمعیت وکثرت تولید نمی شدند چه گرفتاریهایی گریبا نگیر انسان می شد لابد ساعتهای زیادی از وقت انسان برای تهیه مواد غذایی لازم و فروشندگان موادغذایی نیز ساعات زیادی را صرف تهیه پی در پی آن می کردند.

دانلود پایان نامه بررسی طرح توانمند سازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی

دانلود پایان نامه بررسی طرح توانمند سازی و بهسازی سکونتگاه های غیر رسمی

(مطالعه موردی)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

پیشینه برخورد با این مساله نیز نشان می دهد که اکثر رویکردهای استفاده شده،به دلیل توجه صرفه به یکی از ابعاد چندگانه این پدیده(عمدتا”بعد کالبدی)و نیز در نظر نگرفتن خواسته ها و نیازهای ساکنان و عدم توجه به مشارکت انان نتوانسته اند موفق عمل کنند.لذا باید در جستجوی رویکردی جامع در نحوه مواجهه با این سکونتگاه هها بود تا بتوان به یکپارچگی این محله ها با محله های رسمس شهر دست یافت(زیاری و نوذری،۲۱:۱۳۸۸).در این میان رویکرد توانمد سازی با برخوردی همه جانبه به اسکان غیررسمی،بسان پدیده ای فراتر از یک موضوع صرفا”کالبدی توجه نموده است.از آنجا که این رویکرد”معتقد به ظرفیت سازی در اجتماعات برای حل مشکل آنها با اندیشه و بازوی خود انهاست”(صرافی،۲۷:۱۳۸۲). و تاکید خاصی بر ارتقای اقتصادی-اجتماعی اجتماعات محلی دارد،می توان گفت که افزایش توانمشارکتی ساکنان می تواند موجبات پایدای اجتماعات محلی تلقی شود(شرکت عمران و بهسازی شهری،۱۱۴:۱۳۸۱).از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ به سوال کلیدی است که آیا با توانمند سازی مردم میتوان شاهد بهبود کالبدی-محیطی این محدوده بود؟یا خیر؟به عبارت دیگر چه رابطه ای بین سطح توانمندی ساکنان با میزان تمایل انان برای مشارکت در بهسازی محله وجود دارد که در صورت ارتقای توانمندی انان،وضعیت کالبدی-محیطی نیز بهبود یابد.

دانلود پایان نامه اثر تنش خشکی و پیش اندازی بذر بر جوانه ‌زنی و رشد گیاهچه نخود

دانلود پایان نامه اثر تنش خشکی و پیش اندازی بذر بر جوانه ‌زنی و رشد گیاهچه نخود

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

جوانه‌زنی اولین مرحله نموی در گیاه و یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و همچنین یک فرآیند کلیدی در سبز شدن گیاهچه می‌باشد. همچنین می‌توان گفت جوانه‌زنی بذر یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده است که در واقع پاسخی به سیگنال‌های محیطی مثل دما، پتانسیل آبی، نور، نیترات و دیگر فاکتورها می‌باشد و سبز شدن بذر از مهم‌ترین مراحل در طول دوره زندگی یک گیاه، خصوصاّ در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. توانایی جوانه‌زنی بذور در شرایط تنش رطوبتی، شانس استقرار بیشتر گیاه و تراکم بالاتر را به دنبال دارد که در نتیجه منجر به افزایش عملکرد می‌گردد. شرایط نامطلوب محیطی برای جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه در مناطق خشک و نیمه خشک، از عوامل اصلی سبز شدن نامناسب و استقرار ضعیف گیاهچه‌ها می‌باشد. اغلب، محیط خاک به گونه ایست که مناسب جوانه‌زنی سریع و رشد نهال و بذر نیست (سلطانی و همکاران، ۲۰۰۶). تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی سبب کاهش در شاخص‌های جوانه‌زنی و یکنواختی سبز شدن می‌شود، کاهش جوانه‌زنی در اثر تنش خشکی می‌تواند با کاهش جذب آب توسط بذرها مرتبط باشد.

دانلود پایان نامه شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده اداری و خدمات موثر بر صادرات غیرنفتی تعاونی

دانلود پایان نامه شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده اداری و خدمات موثر بر صادرات غیرنفتی تعاونی (در شمال شرق ایران)

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در ادبیات توسعه ی اقتصادی راهکارهای مختلفی برای حرکت در مسیر توسعه شناخته شده است. تجربه ی توسعه ی اقتصادی در کشورها متنوع است، اما هر راه از نقاط قوت و محدودیت هایی برخوردار می باشد. در این چهارچوب توجه به تولید و بازرگانی صادرات گرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درواقع، صادرات نماد تفکر و پتانسیل تولید و اشتغال یک جامعه محسوب می شود زیراثروت و دارائی را برای مردم جامعه ارمغان می آورد. رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی، موجب کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تعویق اجرای برنامه های اقتصادی کشور از نوسانات غیرطبیعی بازار شده و ریسک سرمایه گذاری ها را پوشش می دهد. در این شرایط است که رکن اصلی در کارآمدی سرمایه، یعنی امنیت سرمایه گذاری مهیا شده و حرکت چرخ توسعه آغاز می گردد.

دانلود پایان نامه بررسی آشنایی مدیران با میزان مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

دانلود پایان نامه بررسی آشنایی مدیران با میزان مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

 

 

 

 

خلاصه ای از پایان نامه :

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.
ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.
امروزه با توجه به جهانی شدن و توسعه فن آوری های نوین، مفاهیم جدیدی منجمله، بازاریابی ارتباطی ارائه شده است. مفهوم IMC فرصتهای زیادی در پیش روی شرکتهای مختلف قرار داده است.

دانلود پایان نامه بررسی روابط بین سبک های دلبستگی ، درماندگی آموخته شده و علائم اضطراب امتحان در دختران

دانلود پایان نامه بررسی روابط بین سبک های دلبستگی ، درماندگی آموخته شده و علائم اضطراب امتحان در دختران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

امتحان مسأله بسیار مهمی در فرایند آموزش است. دانش‌آموزان بنا به دلایلی لازم است که امتحان بدهند. ازجمله تصمیم ‌گیری درباره نحوه تکمیل فرایند آموزش، ثبت نمرات، ارتقای تحصیلی و رشد علمی. همچنین سیاست گذاران فرایند آموزش از طریق امتحان میزان کارایی فرایند آموزش و تأثیرات دستورالعمل‌های آموزشی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگرچه امتحان دارای عوارضی از جمله اضطراب امتحان است ولی امتحان پدیده‌ای انکار ناپذیر است.
اضطراب امتحان ناشی از احساس ناکارآمدی و درماندگی است که با کاهش عملکرد مرتبط است. وقتی که فرد در خصوص کارآیی ذهنی خود در موقعیت امتحان دچار نگرانی می‌گردد به نحوی که موجب کاهش عملکرد واقعی شود می‌توان گفت که او دچار اضطراب امتحان است. به دلیل مسائل فرهنگی و نقش‌های جنسیتی دختران مضطرب‌تر از پسران هستند زیرا اضطراب توسط دختران و زنان پذیرفته شده‌ است (ابوالقاسمی، نجاریان،شکر کن،۱۳۷۴). جانسون (۲۰۰۷؛ به نقل از سافر ،۲۰۰۸) معتقد است یادگیرندگان با اضطراب امتحان اغلب زمان بیشتری نسبت به همکلاسی‌های خود صرف مطالعه می‌کنند ولی به توانایی‌های خود اطمینان ندارند، احساس عدم کفایت می‌کنند و خود را مستعد ابتلا به شکست می‌دانند.

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط تحصیلات والدین و تربیت فرزندان

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط تحصیلات والدین و تربیت فرزندان

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

یکی از عوامل که بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر بسیار موثر می گذارد

سطح تحصیلات والدین می باشد سطح تحصیلات والدین یکی از عوامل مقبولیت پیشرفت بشر در جهان امروز است

پیشرفت تکنولوژی ، صنعت، بهداشت، و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است هر کشوری برای اینکه به بهترین پیشرفت در علم دست یابد به والدینی نیاز دارد که با درک عمیق به همه مسائل راه درست و صحیح به فرزندشان نشان دهند که جز در سایه والدین با سواد میسر نمی شود. تنها جوامعی توانسته اند که تمام مشکلات خود را در زمینه های تغذیه ، پوشاک، بهداشت و آموزش از میان بردارندکه از سطح سواد بالا برخوردار باشند.

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال‌های ۸۹ تا ۹۳

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

مدیران، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند . مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند. زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتها بستگی دارد . تحلیل گران مالی درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح سیاست تقسیم سود یک بخش اساسی از این رویه می باشد.
انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکتها بطور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام تأثیر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد . همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخص های ارزیابی عملکرد شده است. در حالی که بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری مورد نظر مدیران بوده است یا خیر.

دانلود پایان نامه تاثیر تنش خشکی و پیش اندازی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا

دانلود پایان نامه تاثیر تنش خشکی و پیش اندازی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا

 

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

به‌ طور کلی جوانه‌ زنی و سبز شدن بذر از مهم ‌ترین مراحل در دوره زندگی تمامی گیاهان می‌باشد. شرایط نامطلوب محیطی برای جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه در مناطق نامساعد، از عوامل اصلی سبز شدن نامناسب و استقرار ضعیف گیاهچه‌ ها می‌باشد. اغلب محیط خاک به گونه‌ای است که مناسب جوانه‌زنی سریع و رشد بذر و نهال نیست. تنش‌های فیزیکی نظیر درجه حرارت‌های بالا و پایین، کمبود آب و شوری خاک و همچنین تنش‌های زیستی نظیر عوامل بیماری‌زا و حشرات، می‌توانند اثرات نامطلوبی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذر بگذارند.

همچنین امروزه بیشتر مناطق با کمبود بارندگی و آب مورد نیاز جهت کشت و کار مواجهه شده‌اند. بنابراین تعجب آور نیست که تلاش های زیادی بر توصیه تیمارهای پیش از کاشت به‌منظور بهبود خصوصیات رشد بذر در مزرعه، متمرکز شده باشد (برادفورد، ۱۹۸۶). حساس ترین مراحل فرآیند جوانه زنی به تنش‌های غیرزنده مراحل یک (جذب فیزیکی آب)، و دو (شروع فرآیندهای بیوشیمیایی و هیدرولیز قندها)، می باشد.

صفحه 8 از 12»... قبلی 3456789101112 بعدی