hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

پایان نامه – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در رمان سیندخت اثر علی محمد افغانی و رمان زن سی ساله اثر انوره دوبالزاک

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در رمان سیندخت اثر علی محمد افغانی و رمان زن سی ساله اثر انوره دوبالزاک

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

انسان همواره آرمان ها، آرزوها، عشق، مصائب و شادی هایش را در قالب داستان بیان کرده است و تمامی این مسایل در قصه ها و داستان ها تجلی می یابند. از این رو می توان داستان ها را مجموعه ای به حساب آورد که در آن ها مسایل مربوط به انسان یافت می شود. با بررسی دقیق داستان ها در هر عصر و دوره ای، می توان به یک دوره کامل از مسایل جامعه شناسی و روان شناسی مردمان آن عصر و دوره دست یافت.
تحلیل ساختار داستان ها به خوانندگان کمک می کند تا با این داستان ها، ارتباطی آگاهانه برقرار کنند و ناگفته های داستان ها را با قانون مندی های خاص زندگی عناصر داستان یا ساختار اندیشه های ذهن گویندگان و نویسندگان آن داستان ها آشنا کند. تجزیه و تحلیل اجزاء عناصر تشکیل دهنده یک داستان زمینه شناخت بیشتر آن را فراهم می کند و نقاط ضعف و قوت آن را باز می نماید. بدون توجه به ساختار و عناصر تشکیل دهنده یک اثر نمی توان به درک درستی از آن رسید.و چه بسا آن را با سایر آثار از همان فرهنگ و یا دیگر فرهنگ ها مقایسه نمود.

دانلود پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاه چه های خرفه و سلمه تره اثر منفی

دانلود پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاه چه های خرفه و سلمه تره اثر منفی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در سیستم کشاورزی مرسوم، علف های هرز توسط علف کش ها کنترل می شونداما این فعالیت نگرانی هایی را در مورد سلامت انسان و محیط در پی داشته است. استفاده از علفکش ها یک مشکل جدید به نام علف های هرز مقاوم به علف کش را نیز به وجود آورده است.
اگرچه در اکثر کشورها کنترل شیمیایی علف های هرز در حال انجام است، ولی کاهش کیفیت گیاهان زراعی، هزینه بالای کنترل علف های هرز، خطرات زیست محیطی و از طرفی افزایش مقاومت علف های هرز به علف کش ها بیانگر ضرورت تجدید نظر در روشهای کنترل علف های هرز است(حجازی، ۱۳۷۹). بررسی اثر آللوپاتی شبدر ایرانی و شبدر برسیم بر جوانه زنی بذر علف های هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره های آبی و الکلی، درصد جوانه زنی بذر علف های هرز کاهش یافته و عصاره الکلی در مقایسه با عصاره ابی اثر بازدارندگی بیشتری داشت. بیشترین اثر بازدارندگی عصاره های شبدر ایرانی و برسیم بر جوانه زنی بذر خردل وحشی مشاهده شد و جوانه زنی پیچک کمتر از سایر علف های هرز تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین شبدر ایرانی در مقایسه با شبدر برسیم، بازدارنده قویتری بود.

دانلود پایان نامه بررسی وجود مقررات مربوط به تجارت در آیات قرآن

دانلود پایان نامه بررسی وجود مقررات مربوط به تجارت در آیات قرآن

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

گاه در بیان حوادث مهمی است که در زندگی بشری دارای نقش اساسی است و تحلیل و بررسی‏هایی که راجع به مسائل گوناگون در قرآن صورت گرفته است بر مبنای معیارهای الهی است که از جمله ویژگیهای قرآن است.

مطالب قرآنی از یک جذابیت بیانی و سادگی و در عین حال عمیق برخوردار است و این روش تصویرگری، در مفاهیم قرآنی حتی اصول اعتقادی را به زیبایی در بر می‏گیرد.
آنچه که در روابط اقتصادی و تجارت مورد نیاز جامعه ی بشری است ، چگونگی و روش و قوانین تجارت است. و حال این نکته را باید در نظر گرفت که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی و روز مره انسان و همه ی ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد.
با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و برخورداریس از ریز و جزئیات قضایا ، این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.
علت چرایی تدوین قانون در اسلام ، برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در اشعار مشتاق اصفهانی

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در اشعار مشتاق اصفهانی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ادبیات به عنوان یک پدیده فرهنگی درجامعه به وجود می آید و در آن تطور می یابد و از طرف جامعه مورد قبول واقع شده یا طرد می شود این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های اجتماعی مثل آداب و سنن شکل حکومت و … نه تنها از تحولات جامعه تاثیر می پذیرد بلکه بر تحولات جامعه تاثیر می گذارد.
شعر در ادبیات و ادبیات در تاریخ، بیشتر از آن چه را که در ذات آن بوده بر عهده گرفته¬اند، شعر ابزاری بوده برای بیان مسایل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی، فرهنگی، تعلیمی و … شعر مشتاق هم از این ویژگی برخوردار است زیرا ایشان هم مانند دیگر شاعران مسائل سیاسی اجتماعی دوره خود را در اشعارش بازتابانده است.

دانلود پایان نامه بررسی احکام شرایط اقامه صحیح نماز جماعت در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی احکام شرایط اقامه صحیح نماز جماعت در فقه اسلامی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

نمازجماعت از برجسته ترین اعمالی است که در منابع اهل تسنن و تشیع به آن اهمیت فراوان داده شده واحادیث وروایات بسیاری در آثار آن آمده است.
پیامبراعظم (ص) فرمودند: من صلی الله اربعین یومافیی جماعه یدرک التکبیره الاولی کتب له برائتان برائه من الناروبرائه من النفاق کسی که چهل روز به خاطرخدا در نماز جماعت شرکت کند و در این مدت تکبیر اول را درک کند، برای او دو برائت نوشته می شود، برائت ازآتش و برائت از نفاق. همچنین فرمودند: صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع و عشرین درجه نمازجماعت از نماز فرادی بیست وهفت درجه بالاتراست.
اقامه نماز جماعت درهر یک از نمازهای واجب، بسیار مورد تأکید قرارگرفته است، به خصوص نمازصبح وعشا، هم در روایات شیعه و هم اهل سنت، ازحال وهوای خاص واهمیت بیشتری برخورداراست که لازم است عموم مومنین ونمازگزاران به ویژ ه جوانان از آثار و فضایل آن غافل نباشند. هر چند نمازجماعت مستحب است، ولی ازمستحبات معمولی نیست، بلکه مستحبی است که بسیار مورد تاکید قرارگرفته است.
در کتاب «وسائل الشیعه» نقل شده که شخصی به نام «جهنی» خدمت پیامبر(ص) آمدوگفت:یا رسول الله!من به اتفاق همسر وفرزندان وخدمتگزارنم دربیابان زندگی می کنیم.

دانلود پایان نامه بررسی شناخت دیدگاه ابن عربی و عزیزالدین نسفی درباره ولایت و اقسام و جایگاه آن

دانلود پایان نامه بررسی شناخت دیدگاه ابن عربی و عزیزالدین نسفی درباره ولایت و اقسام و جایگاه آن

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

بحث ولایت ریشه در قرآن و حدیث دارد و در عرفان اسلامی هم مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله ابن عربی و نسفی بدان پرداخته اند.
فصل اول به کلیات پرداخته، در فصل دوم ولایت از نظر لغوی و اصطلاحی در قرآن و احادیث از نظر عرفا، انواع ولایت و … مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به زندگی ابن عربی، مبانی فکری او، تعریفات و دیدگاه او درباره ولایت پرداخته است. فصل چهارم به زندگی عزیز الدین نسفی، مبانی فکری، مذهب، و دیدگاه او درباره اولیاء می پردازد و در فصل پنجم که نتیجه گیری است به بیان مشترکات و تفاوت های دیدگاه این دو عارف درباره ولایت پایان می پذیرد.

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیت های رمان چشم هایش براساس نظریه ی کنش متقابل گافمن

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیت های رمان چشم هایش براساس نظریه ی کنش متقابل گافمن

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

هنر اصلی نویسنده در شخصیت‏سازی، استفاده ی درست از تلفیق خصلت های مختلف انسان ها در یک قالب است. مهمترین عامل شکل‏دهنده‏ شخصیت های داستانی، منوط به فرایند درونی و باطنی خود نویسنده‏ است. هر نویسنده،تا زمانی که داستان خود را می‏نگارد، در بطن‏ داستان و حوادث زندگی می‏کند و نفس می‏کشد. حتی گاه نویسنده، خود و شخصیت خود را به باد فراموشی‏ می‏سپارد. او به هیچ عنوان مایل نیست که اندیشه و گرایش های‏ ذهنی و فردی خود را به شخصیت های داستانی منتقل کند. او بر آن‏ است تا با فرو رفتن در قالب یک شخصیت متمایز از خود، زندگی جدیدی راتجربه کند.

دانلود پایان نامه دستیابی به میزان تاثیرگذاری آداب و رسوم، سنت ها و باورهای مردم در داستان های بزرگ علوی

دانلود پایان نامه دستیابی به میزان تاثیرگذاری آداب و رسوم، سنت ها و باورهای مردم در داستان های بزرگ علوی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

به باور اهل هنر، به لحظه ها اندیشیدن و به جلوه های کوتاه توجه داشتن، همه ی آن چیزهایی است که هنر امروزی در پی آن است تا از طریق آن به زندگی بشر امروزی روشنی و امید ببخشد. هنرهای سنتی وبومی (فولکلوریک)، هنر اقوام مختلف در گذشته و حال، هنر دور دست ترین مردم یک منطقه کوهستانی می تواند مورد توجه قرار گیرد، به شرط آنکه نیازمندی های جامعه را بازتاب دهد و به شخصیت وشرافت انسانی کمک کند.
پاسداری و نگاهبانی از طبیعت و زیستگاه انسانی در میان ایرانیان در گذر هزاران سال وظیفه ای بزرگ و مقدس به شمار آمده است. بسیاری از باورها، هزاران سال وظیفه ای بزرگ و مقدس به شمار می آمده است. بسیاری از باورها، آیین ها و جشن های ایرانی برگرفته از پدیده های طبیعی و پیرامون مردم این مرز و بوم است.
باورهای ایرانیان به زندگی دور از دغدغه و صلح آمیز واحترام به پدیده های طبیعت، در سراسر آثار ادبی و هنری و معماری آنان به چشم می خورد.

دانلود پایان نامه تشخیص آنومالی در اینترنت اشیاء با استفاده از تخمین موقعیت مکانی اشیاء متحرک

دانلود پایان نامه تشخیص آنومالی در اینترنت اشیاء با استفاده از تخمین موقعیت مکانی اشیاء متحرک

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

مفهوم اینترنت اشیاء به وسیله برخی از کاربردها مانند قابلیت خواندن الکترونیکی هوشمند، نظارت درمان از راه دور، سیستم حمل و نقل هوشمند و … معروف شده است. یک مساله مهم که بحث اینترنت اشیاء را با چالش روبرو می کند، بحث رخداد ناهنجاری ها و به خطر افتادن امنیت در این شبکه خاص است. در این تحقیق تلاش می کنیم تا جهت برقراری هرچه بیشتر امنیت و جلوگیری از اختلالات احتمالی، ناهنجاری ها را دسته بندی و شناسایی کنیم.
اصطلاح اینترنت اشیا که مجموعه ای از ابزار به هم متصل است اولین بار توسط کوین اشتون در سال ۱۹۹۹ میلادی مطرح شد. این انقلاب ، تکنولوژی مهمی به شمار می آید چرا که زیر ساختار اخیر اینترنت را با مفهوم شبکه پیشرفته تر کامپیوتری ارتقاء بخشیده است. جائیکه تمام دستگاه های فیزیکی اطرافمان به شکل بی نظیری قابل شناسایی هستند و به یکدیگر قابل اتصال می باشند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

براساس نظر هلمان ترک خدمت، به تمایلات رفتاری اطلاق می شود که در نهایت منجر به تصمیم افراد برترک سازمان می شود. هم و گریفت ترک خدمت را قصد اشکار وآگاهانه کارمند در ترک دائمی و داوطلبانه شاغل از شغل خود تعریف می کند. به دلیل اهمیت روزافزون منابع انسانی در سازمان ها، ترک خدمت به موضوعی جذاب در بین محققان مدیریت به خصوص رفتار سازمانی تبدیل شده است.
رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد )میرکمالی،۱۳۸۰). رضایت شغلی بالا، نشانه نمایان سازمانی است که به خوبی مدیریت می شود و به طور بنیادی پی آمدی است که از مدیریت رفتاری کارساز سرچشمه می گیرد.
در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت و … بیان شد. و فصل دوم پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی نظری پژوهش شامل عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان و در بخش دوم این فصل پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با این پژوهش آورده شده است.

صفحه 5 از 12 قبلی 12345678910 بعدی ...«