hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

ادبیات – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ارتباط متقابل ادبیات و جامعه امری روشن و تردید ناپذیر است. البته این امر خاص ادب نیست بلکه این رابطه میان جامعه ودیگر هنرها نیز برقرار است اما در ادبیات نمود بیشتری نسبت به هنرهای دیگر دارد. کاری که هنر و در درون آن ادبیات انجام می‌دهد، انعکاسی از واقعیت‌ها هستند. جامعه، عوامل اجتماعی، تاریخی و سیاسی، تاثیر بسیار زیادی بر ادبیات دارند، افزون بر این که ادبیات هم تاثیر بسیار زیادی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد.
از آنجایی که انسان ها در مسایل مهم اشتراک دارند، اعتقاد شاعر بر این است که شعر باید همه ی وجوه ژرف زندگانی را دربر گیرد و به مشترکات اندیشه ی بشری برگردد و اینجاست که نقش مخاطب و گروهی که خواهان شعر و شاعرند تعیین کننده ی نوع بیان او شوند، زیرا از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات هنرمند (و از جمله شاعر) نیز یکی از همین انسان های جامعه زاد و جامعه زی و برخوردار از همه ی فرآورده های فکری و فرهنگی جامعه و مرهون کار و فعالیّت نسل های انسان های فعّال بوده و هست و به همین خاطر، هستی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگی و شخصیّت اجتماعی و هنری خود را به جامعه مدیون است.

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

خداوند او را از خاک آفرید.(قرآن، سجده: ۶) به او توانائی بخشید. جهانی را در خدمت او گمارده است. آیا اینها کم‌اند؟ اندیشه و شعوری فرای دیگر موجودات به اوعطاء کرده تا بتواند زندگی روشنی داشته باشد.وبه سوی پیشرفت وترقی وعلویت گام بردارد.
فکر کند، درک کند، انتخاب کند، آزاد باشد. آزاد در اندیشه، عمل، آزادانه بزید، در تعامل با هم نوعانش، با صلح وصفا، دوستی، برابری، به سر برد. جهانی بسازد همراه با تلاش. روز به روز نوشدن و درهای انسانیت را برسرنوشت خویش گشودن. تمامی این مباحث، سبب شده‌اند به خود به هستی‌اش به تقدیرش دگرگونه بیندیشد.جایگاهش را از زاویه دیگری ببیند و بگوید: «می‌اندیشم پس هستم».(راسل، ۱۳۶۵ :۷۷۸) نه در بند دیگران و نه در بند دیگری. از بند دین، اسطوره ، تاریخ، ماده، طبیعت، ابزار، رستن، بندها را گسستن، و آزاد بودن (احمدی، ۱۳۹۳: ۱۰۸) می‌خواهد رهایی یابد.اگر چه به او گفته بودند برتری .اما این را به تقلید پذیرفته نه به تعقل. اکنون او تحت سلطه‌ی نفس اماره به خود باز آمده و در فریفتگی دنیایی، خویشتن خویش را یافته، خود را محور ومرکز تمام این هستی می‌داند. اومانیسم را بنا می‌نهد (انسان مداری) دیگر می‌اندیشد، دیگر می‌بیند.

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در دیوان نظیری نیشابوری

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در دیوان نظیری نیشابوری

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

شعر و ادبیات می‌تواند هم اندوه باشد و هم شادی، هم می‌تواند وسعت نگاه را بگشاید و هم آنی برای راحتی فکر از دنیای دنی باشد. همین ویژگی‌ها است که ادبیات را در هر برهه از زندگی برای آن که اهلش است، بدل به تکیه‌گاهی می‌کند. در اوج یاس و سرخوردگی، نوشتن و خواندن راهی برای آرامش توامان با اندیشه است. ادبیات که همواره در پی تزریق اندیشیدن است، راهی برای مبارزه با سپاه جهل نیز هست. آگاهی می‌دهد؛ هم معلمانه و هم افسونگرانه. منتقد نیز هست، با شیوه خود به نقد هر آن چیزی می‌پردازد که قابل نقد است و اشاره زمانه به آن سو است. با شیوه خود هم زخم را نشان می‌دهد و هم درمانگری می‌کند. هم از زمانه چنان می‌گوید که تاریخ نیز توان گفتنش نیست و هم رعشه لذت خواندن و اندیشیدن را به سیستم عصبی مخاطب منتقل می‌کند.

دانلود پایان نامه تحلیل محتوایی داستان های کودکان و نوجوانان در دهه هشتاد

دانلود پایان نامه تحلیل محتوایی داستان های کودکان و نوجوانان در دهه هشتاد

(گروه های سنی د ، هـ)

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ادبیات عبارت است از چگونگی تعبیر و بیان احساسات و عواطف و افکار به وسیله کلمات در اشکال و صورتهای مختلف از قبیل : انشا و خطابه، نثر و نظم. ادبیات کودک و نوجوان ، مجموعه آثار یا نوشته های نویسندگان متخصص است که با توجه به ذوق و سطح بالیدگی کودکان تهیه می شود.

ادبیات کودکان آثار نگارشی و تصویری خلاقی هستند که از ساختار ادبی و هنری برخوردار بوده و متناسب با علایق و توانمندی های کودکان باشند. در فرهنگ روانشناسی آموزش و پرورش، ادبیات کودکان به مجموعه آثار یا نوشته هایی (کتاب و مقالات) گفته می شود که به وسیله ی نویسندگان متخصص برای مطالعه آزاد کودکان تهیه می شود و در همه آنها ذوق و سطح نضج کودکان مورد توجه است.
کتاب ها و نوشته های بسیاری نام ادبیات کودکان را به خود می گیرند که یکی از آن ها داستان است. داستان از جمله قالبهای روایی است که بیان کننده شالوده هر اثر روایی و نمایشی خلاقه است که چهره های انسان را در طول تاریخ حیاتش و در تداوم مشغله هایش به نمایش می گذارد.

دانلود پایان نامه بررسی سیرت درویشان در تذکره الاولیاء عطار و گلستان سعدی

دانلود پایان نامه بررسی سیرت درویشان در تذکره الاولیاء عطار و گلستان سعدی

پایان نامه بررسی سیرت درویشان در تذکره الاولیاء عطار و گلستان سعدی و بازنمود آنها در کارکردهای زبانی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

قدما و بزرگان علم و ادب هر که را دوست می داشته اند برایش قصه ها می ساختند و نامش را بر سر زبان ها می انداختند. در شهر که قدم می زدم عشق مردم را بر سردر هر خانه و مغازه زاینده می دیدم و نام او را بر هر کوی و برزن پاینده .

در ستایش استاد سخن و شیخ اجل ،سخن این قلم تنگ مایه نا نوشته ماند بهتر است. او که در افواه جهان نامش را به نیکی می برند و کلامش را به مبارکی . مرشد سخن دانان و قبله مراد نکته سنجان بوده است.
در تقابل این دو قله، به یقین دره ای زیبا و چشم اندازی خیره کننده به چشم خواهد آمد که در آن هر چه هست زیبایی کلام است و لطافت معنا . چنانکه خواننده و محقق را به خلسه ای از جنس شوق می برد. احتمالا جستاری در کاربردهای زبانی عمق بیشتری به مطلب خواهد بخشید ،هر چند بنظر می رسد تصاویر موجود در آثار هر یک رنگ و بوی خاص خود را دارد.

دانلود پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی و بازتاب آن در نمود های زبانی

دانلود پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی و بازتاب آن در نمود های زبانی

پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

نوستالژی می تواند فردی و اجتماعی باشد از نظر فردی ، غم و اندوه ، خاطره و عشق نوستالژی فردی را می سازند و هم از نظر خاطره ی جمعی و غم و اندوه برای مسائل سیاسی و اجتماعی و دنیای مدرن ، نوستالژی مدرنیته را فراهم می کند . نوستالژی عوامل و مؤلفه هایی دارد که بنا به شخصیت هر شاعر در شعر او ظاهر می شود.
نوستالژی یکی از خصیصه های بارز غم غربت در شعر معاصر است . در شعر معاصر حسرت و دلتنگی ، غم غربت ، توجه به مسائل سیاسی – اجتماعی ، مهاجرت ها به صورت های مختلف به چشم می خورد . تأثیر جامعه بر شعر شاعران معاصر و نیز بر زندگی آنان خواه ناخواه آنها را به سوی نوستالژی سوق داده است و هر یک از شاعران گاهی در مقابل پیشرفت های سریع تمدن صنعت و گاهی در مواجهه با مسائل غیر اخلاقی ناشی از آن دچار وحشت شده واکنش نشان داده و به گذشته ی خویش یا دوران کودکی خود پناه می برند .

دانلود پایان نامه بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
تربیّت انسان‌های هوشیار و آگاه همیشه از دغدغه‌های جوامع گوناگون بشری بوده‌است. تفکّر توانایی است ویژه انسان وبراساس نظر متخصّصان قابلیّت آموزش دارد. فیشر تفکّر را شامل هر نوع فعالیّت ذهنی می داند که به تدوین یا حلّ مسأله، تصمیم‌گیری، یا فهم مطلب کمک می‌کند. در عصر ارتباطات، عصری که تاریخ تولید و انقضای علم به کم ترین حد ممکن رسیده است و تغییر و تحول در جوامع بشری شتاب غیر قابل تصور و پیش بینی یافته است و سرعت تغییرات جامعه چنان بالا رفته است که دیگر نمی توان با آموزش علم و سواد به کودکان آنها را برای زندگی برای این آیندۀ پویا و غیر قابل پیش بینی آماده کرد. نیاز است تا خود این آیندگان یعنی کودکان با توانایی اندیشه با دنیای آینده رو به رو شوند. کودکان امروز برای رویارویی با جهان غیرقابل پیش بینی وآمادگی دربرابر مسائل پیچیدۀ جامعۀ آینده می‌بایستی اندیشه‌ای تیزبین و نقّاد، نوآور و خلّاق وعملکردی مسئولانه و همدلانه داشته باشند.

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
سعدی شاعر بزرگ، منادی صلح و عشق و دوستی و شاعری است، ماندگار در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان. سعدی پایه‌ گذار مکتب ادبی شیراز است. تمام وجود سعدی ، آوازی از عشق دارد که با ترفندی ، آینه دل انسان را به سوی خود می کشاند؛ آنقدر با طبیعت و جان و روح ، مأنوس می شود که گاهی احساس می کنی در گلستان ، با سرور کاینات ، هم قدم شده ای و گاهی در گوشه و کنار سطر ها گم گشته ای. در وجود خالق یکتا ، تا نهاد درونی خود می رسد و می فهمد که آدمی با هر بار زیر خاک دفن شدن نمی میرد بلکه وجود دیگری می یابد و یوچی و بی هدفی دیگر معنایی ندارد . عشقی که سعدی از آن سخن می گوید، ودیعه ای ازلی و جاودانه ساری در همه پدیده ها آموزگار و انگیزه سرایش شعر، اکسیری است که قلب ماهیت و مس وجود آدمی را تبدیل به زر می کند. آدمی را از خود پرستی و خودخواهی خالی می کند. چنین عشقی است که سخن از ترک آن، او را می کشد.

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر – دکتر شوقی ضیف

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
در سال های اخیر پژوهشگران به پژوهش ادبیات معاصر تمایل زیادی پیدا کرده اند و کمتر پیش می آید در یک سال شاهد پژوهش های جدید در این عرصه نباشیم که در بر دارنده معرفی شاعر و یا نویسنده ای نامدار نباشد و یا به نسل کاملی از شعرا یا نویسندگان می پردازد خط مشی و رویکرد ملی و وطنی و اجتماعی ادبیان را به تصویر نکشد و یا بیانگر فنون ویژه شاعران و نویسندگان ما نباشد . اداره ی فرهنگی اتحادیه کشورهای عربی پی برد که پژوهشگران و فرهیختگان جهان عرب به تالیف جامعی برای این تاریخ نیاز دارند . هنگامی که بازگشتم این کتاب را برای چاپ دوم آماده کنم ، در فصلهایش و در زندگینامه هایی که درآن ارائه نمودم ، شروع به بازنگری کردم و دریافتم که باید برای توضیح و بیان مطلب در جای جای آن افزوده هایی داشته باشم به گونه ای که این اضافات هیچ تغییری در دیدگاه ها من ایجاد نمی کند بلکه در جهت تقویت و مستند کردن شواهد آن می باشد.

صفحه 2 از 2 قبلی 12