hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

سایر رشته ها – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تطبیقی اسطوره در اشعار سعید عقل و اخوان ثالث

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تطبیقی اسطوره در اشعار سعید عقل و اخوان ثالث

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

شاعران و نویسندگان برای خلق و آفرینش آثار هنری از صور ذهنی و تخیلات خویش کمک می گیرند که این عناصر ریشه در ناخودآگاه ذهن همه‌ی افراد بشر دارند و در ذهن شاعر و نویسنده به لایه های ناخودآگاه، ذهن می رسند و مقدمه‌ی پیوند میان روان شناسی، هنر و ادب می‌گردند. از نظر یونگ هنرمند، مفسر رازهای روح زمان خویش است بدون این که خواهان آن باشد، مانند هر پیامبر راستین. او تصور می کند که از ژرفای وجود خود سخن می گوید، اما روح زمان است که از طریق دهانش سخن می گوید و آن چه که وی می گوید وجود دارد، زیرا تأثیر گذار است.
ارتباط نزدیک و دو سویه ی روان شناسی و ادبیات موجب گردیده تا منتقدان و نظریه پردازان ادبی با مطالعه ی آثار ادبی براساس دستاوردهای روان شناسی ، به نوع جدیدی از نقد با عنوان «نقد کهن الگویی» یا «نقد اسطوره ای» دست یابند . منتقدان در این نوع نقد، براساس نظریات روان شناس معروف ، کارل گوستاو یونگ ضمن ار زیابی کهن الگوهای موجود در آثار ادبی نشان می دهند.

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

دانلود پایان نامه شناخت و مطالعه درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و نمود آن در غزلیات

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ارتباط متقابل ادبیات و جامعه امری روشن و تردید ناپذیر است. البته این امر خاص ادب نیست بلکه این رابطه میان جامعه ودیگر هنرها نیز برقرار است اما در ادبیات نمود بیشتری نسبت به هنرهای دیگر دارد. کاری که هنر و در درون آن ادبیات انجام می‌دهد، انعکاسی از واقعیت‌ها هستند. جامعه، عوامل اجتماعی، تاریخی و سیاسی، تاثیر بسیار زیادی بر ادبیات دارند، افزون بر این که ادبیات هم تاثیر بسیار زیادی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد.
از آنجایی که انسان ها در مسایل مهم اشتراک دارند، اعتقاد شاعر بر این است که شعر باید همه ی وجوه ژرف زندگانی را دربر گیرد و به مشترکات اندیشه ی بشری برگردد و اینجاست که نقش مخاطب و گروهی که خواهان شعر و شاعرند تعیین کننده ی نوع بیان او شوند، زیرا از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات هنرمند (و از جمله شاعر) نیز یکی از همین انسان های جامعه زاد و جامعه زی و برخوردار از همه ی فرآورده های فکری و فرهنگی جامعه و مرهون کار و فعالیّت نسل های انسان های فعّال بوده و هست و به همین خاطر، هستی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگی و شخصیّت اجتماعی و هنری خود را به جامعه مدیون است.

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

تحلیل‌گران مالی به دلیل اعمال روشهای متفاوت حسابداری و احتمال دستکاری سود و مدیریت سود توسط مدیران، سود خالص گزارش شده را متمایز از سود واقعی می‌دانند. در واقع مدیریت سود همانند چتری، برای فعالیتهای است که بر سود حسابداری گزارش شده یا تفسیر آنها تأثیر می‌گذارد که از تصمیمات حسابداران شروع می‌شود و تا حدی سود اقتصادی نهفته را به ‌واسطه انتخاب رفتار حسابداری و اندازه تعهدات، در زمان تهیه گزارشات مالی مشخص می‌کند و غایت آن در فعالیتهای است که بر تفسیر گزارشهای دوره‌ای اثر می‌گذارد (باتلر و همکاران ، ۲۰۱۴).
این تحقیق در صددآنست که به بررسی رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و راهگشایی برای تحقیقات آتی باشد .
در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق وسپس اهداف، سؤالات، فرضیه ها، قلمرو تحقیق و تعاریف متغیرها و در نهایت ساختار پژوهش ارائه می شود.

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

دانلود پایان نامه بررسی نگاه مصطفی رحیمی به انسان

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

خداوند او را از خاک آفرید.(قرآن، سجده: ۶) به او توانائی بخشید. جهانی را در خدمت او گمارده است. آیا اینها کم‌اند؟ اندیشه و شعوری فرای دیگر موجودات به اوعطاء کرده تا بتواند زندگی روشنی داشته باشد.وبه سوی پیشرفت وترقی وعلویت گام بردارد.
فکر کند، درک کند، انتخاب کند، آزاد باشد. آزاد در اندیشه، عمل، آزادانه بزید، در تعامل با هم نوعانش، با صلح وصفا، دوستی، برابری، به سر برد. جهانی بسازد همراه با تلاش. روز به روز نوشدن و درهای انسانیت را برسرنوشت خویش گشودن. تمامی این مباحث، سبب شده‌اند به خود به هستی‌اش به تقدیرش دگرگونه بیندیشد.جایگاهش را از زاویه دیگری ببیند و بگوید: «می‌اندیشم پس هستم».(راسل، ۱۳۶۵ :۷۷۸) نه در بند دیگران و نه در بند دیگری. از بند دین، اسطوره ، تاریخ، ماده، طبیعت، ابزار، رستن، بندها را گسستن، و آزاد بودن (احمدی، ۱۳۹۳: ۱۰۸) می‌خواهد رهایی یابد.اگر چه به او گفته بودند برتری .اما این را به تقلید پذیرفته نه به تعقل. اکنون او تحت سلطه‌ی نفس اماره به خود باز آمده و در فریفتگی دنیایی، خویشتن خویش را یافته، خود را محور ومرکز تمام این هستی می‌داند. اومانیسم را بنا می‌نهد (انسان مداری) دیگر می‌اندیشد، دیگر می‌بیند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد مازاد و حق الزحمه حسابرسی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد مازاد و حق الزحمه حسابرسی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

معمولاً بخش قابل توجهی از دارایی شرکتها به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار قابل معامله نگهداری می شود و این نسبت در اکثر موارد بین ۸ تا ۲۲ درصد متغیر است. (کیم،۱۹۹۸؛ آپلر، ۱۹۹۹؛ ازکان،۲۰۰۴؛ دیتمار و مارتاسمیت،۲۰۰۷). انگیزه حفظ و نگهداری مازاد وجه نقد در چارچوب نظریه های داد و ستد (مبادله) و نمایندگی قابل توجیه است و در این زمینه، نظریه داد و ستد دارای بیشترین شواهد تجربی است(آپلر، ۱۹۹۹). شرکت های دارای مانده زیاد وجه نقد غالباً از طرف سرمایه گذاران نهادی برای برگشت سرمایه به سهامداران تحت فشار قرار دارند زیرا ممکن است انباشت وجه نقد، مدیران را به انجام فعالیت های از بین برنده ارزش ترغیب نماید (هارفورد، ۲۰۰۷). مدیران همچنین ممکن است از اندوخته های وجه نقد برای منافع شخصی استفاده کنند(جنسن، ۱۹۷۶) .
شاید مهمترین مساله از دیدگاه سهامداران تاثیر بالقوهای است که نگهداری مازاد وجه نقد بر بازده سهام دارد. وجه نقد انباشته شده می تواند نشان دهنده موفقیت گذشته باشد و در صورتی بازده بیشتری نخواهد داشت که به طور ثابت در ترازنامه باقی بماند،. به علاوه، اگر مدیران وجه نقد را در سرمایه گذاریهای فاقد ارزش و مزایای حاشیهای، بیش از حد صرف نمایند.

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پارامترهای مالی بانک های دولتی بر اساس روش تحلیل AHP

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پارامترهای مالی بانک های دولتی بر اساس روش تحلیل AHP

 

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریتهای مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیمهای مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد.
از آنجاکه یکی از وظایف اصلی مدیران، بالا بردن جریان نقدینگی میباشد، تأثیر روشهای تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روشها بر جریان نقدی، برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، روش تأمین مالی ممکن است با سود هر سهم، ریسک مالی و درصد مالکیت سهامداران رابطه داشته باشد.
اهمیت وجوه نقد برای استفاده کنندگان به انتشار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ منجر شد. صورت جریان وجوه نقد میتواند اطلاعات مهمی درباره مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد.

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در دیوان نظیری نیشابوری

دانلود پایان نامه طبقه بندی و تحلیل موضوعات به کار رفته در دیوان نظیری نیشابوری

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

شعر و ادبیات می‌تواند هم اندوه باشد و هم شادی، هم می‌تواند وسعت نگاه را بگشاید و هم آنی برای راحتی فکر از دنیای دنی باشد. همین ویژگی‌ها است که ادبیات را در هر برهه از زندگی برای آن که اهلش است، بدل به تکیه‌گاهی می‌کند. در اوج یاس و سرخوردگی، نوشتن و خواندن راهی برای آرامش توامان با اندیشه است. ادبیات که همواره در پی تزریق اندیشیدن است، راهی برای مبارزه با سپاه جهل نیز هست. آگاهی می‌دهد؛ هم معلمانه و هم افسونگرانه. منتقد نیز هست، با شیوه خود به نقد هر آن چیزی می‌پردازد که قابل نقد است و اشاره زمانه به آن سو است. با شیوه خود هم زخم را نشان می‌دهد و هم درمانگری می‌کند. هم از زمانه چنان می‌گوید که تاریخ نیز توان گفتنش نیست و هم رعشه لذت خواندن و اندیشیدن را به سیستم عصبی مخاطب منتقل می‌کند.

دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول

دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

والدین‌ کودکی‌ که دچار ناتوانی(از جمله کم شنوایی) است با مشکلاتی‌ از‌ جمله هماهنگ‌ کردن وظایف مـعمول خـود بـا برنامه‌های درمانی‌ کودکشان، فشارهای مضاعف جسمی‌، سازگاری‌ عاطفی‌‌ با موقعیت متفاوت فرزندشان و انـتظاراتی‌ کـه‌ به عنوان‌‌ والد‌ از‌ فرزند خود دارند، مواجه می‌شوند (رئیس‌ دانا‌ و همکاران، ۱۳۸۸). یکی‌ از مسئولیت های آمـوزشی و تـربیتی جامعه، شناخت‌ نگرش‌‌ مادران‌ کـودکان‌ اسـتثنایی‌ نسبت به فرزندانشان‌ است‌ تا بدینوسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان‌ در تربیت فـرزندشان تـمهیدات و آموزش های مورد نیاز را‌ مهیا‌ نـماید‌. خـانواده‌ها از نـظر جایگاه اعضای خـود و روابـط‌ میان‌‌ آنها‌، از‌ ساختار‌ درونـی‌ مـشخصی برخوردارند. اگر چه‌ عموم خانواده‌ها در این موارد دارای اشتراکات و تشابهات فراوانی هستند اما وجود و حـضور یـک پدیده‌ غیرمتعارف مانند داشتن کودکی معلول، ایـن‌‌ سـاختار و نـظام و روابط انسانی همگانی درون خـانواده‌ را دستخوش تغییراتی می‌کند. از طرفی این احساسات‌ و نگرش ها بر کودک استثنایی اثر می‌گذارد و برای‌ داشتن آمـوزش مـؤثر برای اینگونه کودکان باید به‌ نـظام‌‌ شـناختی و احـساسی خـانواده‌ای کـه کودک در آن‌ زنـدگی مـی‌کند توجه شود.

دانلود پایان نامه بررسی ماشین های بردار یک-کلاسه جدید بر پایه داده های نامعلوم

دانلود پایان نامه بررسی ماشین های بردار یک-کلاسه جدید بر پایه داده های نامعلوم

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

به منظور بیان اهمیت طبقه بندی یک-کلاسه، مثال زیر را در نظر می گیریم. طبقه بندی یک-کلاسه را می¬توان متناظر با یافتن عیب ماشین در نظر گرفت. وقتی ماشین رفتار غیر عادی نشان می دهد طبقه ها مشخص می شوند. اندازه گیری ها روی عملکرد طبیعی ماشین که همان داده های آزمون با کلاس مثبت هستند، به سادگی به دست می آید. از طرف دیگر، بیشتر عیب ها شاید اصلا رخ ندهند، بنابراین ممکن است هیچ داده آزمونی برای کلاس منفی نداشته باشیم. به عنوان مثالی دیگر، یک طبقه بندی دودویی سنتی برای متن یا صفحات وب نیازمند پیش پردازش های دشوار برای جمع آوری مثال های آزمون منفی است. برای مثال، در ساختن یک طبقه بندی صفحه نخست [۵٨]، جمع آوری مثال هایی از صفحات نخست که همان مثال های آژمون مثبت هستند، نسبتا ساده است، در حالی که جمع آوری مثال های غیر از صفحه نخست که همان مثال های آزمون منفی هستند، بسیار چالش برانگیز می باشد، زیرا ممکن است این کار به طور یکنواخت مفهوم منفی را نمایش ندهد و شامل تمایلات انسان باشد.

دانلود پایان نامه بررسی نحوه بازنمایی معلمان فیلم های منتخب سینمای ایران

دانلود پایان نامه بررسی نحوه بازنمایی معلمان فیلم های منتخب سینمای ایران

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در این فصل ابتدا مهمترین نتایج حاصل از تحقیق بیان شده است.
این نتایج مستخرج و برگفته از یافته‌های فصل چهارم تحقیق هستند.
نکتۀ حائز اهمیت در مورد نتایج که لازم به ذکر و تاکید است، این است که علی‌رغم این که در این تحقیق، سه فیلم از سینمای ایران که بر بازنمایی و تصویرپزداری از معلمان متمرکز بوده‌اند، پرداخته شده است
اما به جهت این که تعداد فیلمهایی که معلمان در آنها نقش کلیدی داشته یا به نحو برجسته‌ای به تصویر در آمده‌اند، در دهۀ ۱۳۹۰ بسیار اندک و به قاطعیت می‌توان گفت کمتر از ده فیلم هستند،
نتایجی که در این فصل استخرا ج و بیان شده است، تا حد زیادی قابلیت تعمیم به کل سینمای ایران را دارند.
از طرفی فیلمهای تحلیل شده در این تحقیق، فیلمهایی هستند که از جانب مخاطبان با استقبال و توجه جدی مواجه شده‌اند و در اصطلاح در گیشه، پرفروش بوده و همۀ آنها فیلمهایی هستند که فروش بیش از یک میلیارد تومان را در کارنامۀ خود ثبت کرده‌اند.
از این جهت، می‌توان گفت مهمترین تصاویری که سینمای ایران در دهۀ ۱۳۹۰ در خصوص معلمان ارائه کرده و در اذهان مخاطبان ثبت شده است.

صفحه 5 از 9 قبلی 123456789 بعدی