hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیریت آموزشی – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه تاثیرات فرهنگ خوش بینی سازمانی روی نیرومندی کارکنان اداره کل راهداری

دانلود پایان نامه تاثیرات فرهنگ خوش بینی سازمانی روی نیرومندی کارکنان اداره کل راهداری

( حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی )

 

دانلود پایان نامه تاثیرات فرهنگ خوش بینی سازمانی روی نیرومندی کارکنان کل راهداری

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

خوش بینی مفهومی است که در سال ۲۰۰۲ توسط فرد لوتانز در دانشگاه نبراسکا در چارچوب رفتار سازمانی مثبت گرا مطرح شد. این مفهوم از نیاز سازمان ها به استفاده از رویکردی جدید و مبتنی بر شواهد برای استفاده از ظرفیت های سرمایه های انسانی پدید آمده است. سازمان ها به منظور اینکه بتوانند در محیط پرآشوب امروز دوام بیاورند نیاز دارند خوش بین باشند. سازمان ها برای اینکه بتوانند مزیت رقابتی پایدار خلق کنند نیاز دارند به یک چشم انداز درونی، پایدار و فراگیر تأکید کنند که بتواند منجر به وقایع مثبت در حال و آینده شود. سازمان های امروزی دیگر نمی توانند منتظر بمانند و نسبت به تغییرات واکنش نشان دهند یا حتی منفعلانه محیط را ارزیابی کنند و به طور کنش گرایانه خود را با تغییراتی که با آن مواجه می شوند سازگار کنند.

دانلود پایان نامه بررسی روابط بین سازمان یاد گیرنده با توانمند سازی در کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی روابط بین سازمان یاد گیرنده با توانمند سازی در کارکنان

(مطالعه موردی)

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تاثیر می پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. پیش بینی تغییرات با دقت نسبتا معقول با اشکال مواجه خواهد بود با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان-های هزاره سوم شده است قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی ضرورت می یابد. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می شود است. از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائی های حیاتی سازمان به حساب می آیند منافع بسیار زیادی برای سازمان ها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (بزازجزایری، ۱۳۸۴). بنابراین مهم ترین عامل بهره وری در سازمان و جامعه، منابع انسانی است. سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راه های جدیدی برای اصلاح مدیریت نیروی کار که تأثیر مثبتی بر عملکرد و بهره وری دارد را به وجود آورد.