hidelogo
دانلود پایان نامهسه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

گزارش کار آزمایشگاه – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

( مهندسی برق )

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

 

آزمایش شماره ۱ : استفاده از مدار RL بعنوان فیلتر پایین گذار
آزمایش شماره ۲ : پاسخ مدار RC به ورودی پله واحد
آزمایش شماره ۳ : پاسخ حالت دائمی مدار RC به تحریک سینوسی
آزمایش شماره ۴ : پاسخ حالت دائمی مدار RL به تحریک سینوسی
آزمایش شماره ۵ : پاسخ شبکه RLC به تحریک پله ای یکنواخت
آزمایش شماره ۶ : مدارهای RLC در حالت دائمی سینوسی
آزمایش شماره ۷ : قضیه جمع آثار

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

 

مراحل آزمایش ها :

آزمایش شماره ۱ : یکسو ساز نیم موج
آزمایش شماره ۲ : یکسو ساز تمام موج با ترنس سر وسط
آزمایش شماره ۳ : یکسو ساز نیم موج با خازن صافی
آزمایش شماره ۴ : بررسی و طرز کار دیاک
آزمایش شماره ۵ : بررسی و طرز کار تریستور
آزمایش شماره ۶ : بررسی و طرز کار ترایاک
آزمایش شماره ۷ : اسیلاتور با آی سی ۵۵۵
آزمایش شماره ۸ : شیفت فاز

دانلود دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۳

دانلود دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۳

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه الکترونیک 3

 

آزمایش شماره ۱ : فرکانس تقویت کننده امیتر مشترک
آزمایش شماره ۲ : فرکانس تقویت کننده بیس مشترک
آزمایش شماره ۳ : فرکانس تقویت کننده کسکود
آزمایش شماره ۴ : فرکانس تقویت کننده با فیدبک
آزمایش شماره ۵ : تقویت کننده عملیاتی
آزمایش شماره ۶ : کاربردهای تقویت کننده های عملیاتی
آزمایش شماره ۷ : فیلترهای پایین گذر درجه ۱ و ۲
آزمایش شماره ۸ : فیلترهای بالا گذر درجه ۱ و ۲
آزمایش شماره ۹ : آموزش نرم افزار آلتیوم
آزمایش شماره ۱۰ : مدار گیلبرت و کاربردهای آن (دمدولاتور بالانس)
آزمایش شماره ۱۱ : مدار گیلبرت و کاربردهای آن (مدولاسیون دامنه)

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۳

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۳

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 3

 

فیلتر : اصولا فیلتر به دستگاه یا وسیله ای گفته می شود که برای جدا کردن یک باند فرکانسی از باند های دیگر و یا حذف نویز یا سیگنال های مزاحم استفاده می شود . فیلتر ها به طور عمده دو کاربرد دارند.
۱) جداسازی با تفکیک سیگنال : زمانی استفاده می شود که سیگنال با استفاده از نویز، تداخل و سیگنال های دیگر آلوده شود.
۲) بازیابی سیگنال : وقتی که یک سیگنال در یک مسیر خاصی مشوش یا خراب شود.

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۲

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۲

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 2

 

آزمایش شماره ۱ : پایداری نقطه کار ترانزیستور
آزمایش شماره ۲ : بررسی فیدبک در تقویت کننده ها
آزمایش شماره ۳ : تقویت کننده عملیاتی OP – AMP
آزمایش شماره ۴ : Power Amplifier کلاس A
آزمایش شماره ۵ : Power Amplifier کلاس B
آزمایش شماره ۶ : تقویت کننده صدا
آزمایش شماره ۷ : منابع تغذیه تنظیم شده

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۱

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک ۱

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 1

 

آزمایش شماره ۱ : آشنایی با PSpice و آنالیزDC SWEEP دیود
آزمایش شماره ۲ : آنالیزDC SWEEP دیود زنر
آزمایش شماره ۳ : یکسوسازی نیم موج و تمام موج با کمک صافی خازنی
آزمایش شماره ۴ : مدار های برش دهنده ، انتقال دهنده ، چند برابر کننده
آزمایش شماره ۵ : ترانزیستور و منحنی مشخصه آن
آزمایش شماره ۶ : گیت های منطقی
آزمایش شماره ۷ : امیتر مشترک
آزمایش شماره ۸ : کلکتور مشترک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

 

موضوع آزمایش : آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

 

شرح آزمایش :

به این ترتیب است که اگر سلکتور را روی RX قرار دادیم باید دو سیم اهم متر را به هم وصل کنیم. در این صورت عقربه منحرف می شود و باید روی عدد صفر بایستد. چون مقاومتی بین دو سیم اهم متر وجود ندارد. ولی اگر اینطور نشد باید عقربه را با ولومی که سمت راست اهم متر با علامت اهم نشان داده شده میزان کنیم تا روی عدد صفر بی حرکت بماند و بعد مقاومت مورد نظر را آزمایش می کنیم .

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

 

نام ازمایش : اندازه گیری چگالی جامدات

هدف از ازمایش :
هدف این این است که چگالی قطعات مس , برنز , فولاد را اگر برای ابعاد یکسانی از انها محاسبه کنیم خواهیم دید که چگالی انها متفاوت است . این ناشی از ان است که چون ابعاد ثابت می ماند در نتیجه چجم ثابت می ماند در نتیجه جرم ان متفاوت می باشد که این جرم ناشی از عدد جرمی هر یک از قطعات فوق می باشد .