hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

حقوق جزا و جرم شناسی – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی جرم محاربه در فقه با رویکرد به قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله بررسی جرم محاربه در فقه با رویکرد به قانون مجازات اسلامی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

جرم محاربه

 

 

چکیده مقاله :

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران ، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مـردم نـام بـرده شـده اسـت ، جـرم محاربه و افساد فیالارض است . در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جـامع و مـانع از جـرم محاربه و افساد فیالارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، بـه نقـد و بررسی تعریف مقنن از محاربه و افساد فیالارض در قانون مجازات اسـلامی و هـم چنـین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است .
واژگان کلیدی:
جرم – محاربه – افساد فیالارض – اخافه – قطاع الطریق – وحشت – امنیت و اخذ مال.