hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

عمران – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی و کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

دانلود مقاله بررسی و کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

 

 

 

خلاصه مقدمه مقاله :

یافته‌های مورد پژوهش نشان دادند
که QFD بطور موفق آمیز در پروژه‌های مسکن بعنوان ابزار استراتژیکی جهت آسان کردن تصمیمات بازاریابی بکار رفته است. به عنوان نتیجه بررسی وسیع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدودیتها و نقاط ضعف در روش تحقیق QFD اشاره می‌کند. واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملکرد روش تحقیق QFD در پروژه‌های راه و ساختمان توصیه شده است.

Case study: QFD application in a hovsing project : کاربرد QFD در پروژه مسکن مورد پژوهش شیوه کار QFD صوت گرفته توسط شرکت ساختمانی متوسط، بزرگ دست اندرکار در بخش مسکن را پوشش می‌دهد. شرکت که نام آن بعلت دلایل محرمانه محفوظ می‌ماند، سازنده با تجربه‌ای است که مجتمع‌های مسکونی بیشماری را در منطقه Ankava (آنکارا) ساخته است.

دانلود مقاله بررسی انواع سرریز در سدها

دانلود مقاله بررسی انواع سرریز در سدها

 

 

 

خلاصه ای از چکیده مقاله :

از آنجایی که سرریز سد
یکی از مهمترین اجزای آن بشمار میرود ، شناخت انواع سرریز و کاربردهای آنها برای دانشجویانی که به هر نحوی چه به صورت پروژه های تحقیقاتی و چه به صورت پروژه های ساختی با موضوع سد در ارتباطند الزامی است ، از اینرو سعی شده است تا در این تحقیق به معرفی انواع سرریز و کاربردهای آنها در سد ها بپردازیم . در ابتدا در مورد لزوم استفاده از سرریز نکاتی بیان گردیده است ، در ادامه برای دسته بندی سرریز ها، آنها را به دو صورت تقسیم کرده ایم ؛ ١- تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه ٢- تقسیم بندی سرریز بر اساس محل قرار گیری سرریز نسبت به سد در تقسیم بندی اول سرریز ها را از نظر دریچه دار بودن یا نبودن بررسی کرده ایم و انواع آنها برشمردیم.