hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

علوم تربیتی – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر کیفیت یادگیری

دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر کیفیت یادگیری

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه مقاله :

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد
که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند.
این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.

آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم.