hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

برنامه نویسی پایتون – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود آموزش گام به گام برنامه نویسی پایتون

دانلود آموزش گام به گام برنامه نویسی پایتون

 

 

 

 

مقدمه :

هرگز به آنقدر که می بری قائح نباش.
هرگز نگو بیشتر از این ممکن نیست.
دائم از خودت عبور کن!
شاگردی که کمتر از معلمش بداند.
دنیا را به عقب می راند.
شاگردی که به قدر معلمش بداند دنیا را متوقف می کند.
این تویی که پیش می رانی.