hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآيند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی – مقاله باز

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

 

 

 

خلاصه چکیده :

در این پژوهش ۱۷۰ نفر کارمند کارشناس حقوقی و قضایی و نیز کارشناسان پلیس آگاهی
با روش نوع علمی به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند.
با استفاده از روش تحقیق
همبستگی بوسیله پرسشنامه های آسیب های موجود در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی و داده های مورد نیاز مربوطه متغیر های پژوهش جمع آوری شده و به وسیله روش سنجش آلفای کرنباخ چند متغیری ، ضریب همبستگی و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یافته ها،یافته های پژوهش نشان داد که بین عوامل آسیب های موجود و پرونده های آدم ربایی رابطه معناداری وجود دارد. و تحلیل چند متغیره رگرسیون نشان می دهد که ضریب همبستگی چند گانه مجموع عوامل موثر در بروز آسیب در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی برابر ۹۳/۰ =r با ضریب تبیین برابر با ۸۷/۰=r می باشد.

 

 

بیان مسئله تحقیق :

 

برقراری نظم و امنیت هر کشور ،
بستر مناسبی را برای پیشرفتهای اجتماعی ، سیاسی و علمی فراهم می سازد
و هر گونه بی توجهی به این مهم ، ضمن افزایش بی نظمی و کاهش احساس امنیت عمومی و شکل گیری فضای نارضایتی در بین مردم ، به شکل گیری بسیاری از جرایم اجتماعی و امنیتی می انجامد.

جرم آدم ربایی از این موضوع مستثنی نیست
و بررسی آماری پرونده های جرایم خراسان شمالی بیانگر رشد بیست درصدی جرم آدم ربایی در ده سال گذشته و کاهش احساس امنیت در خانواده ها در این استان است، و البته در طول سالهای ۱۳۹۱ تا۱۳۹۳ رشد قابل توجهی نیز داشته است. درواقع وجود آدم ربایی علی رغم مجازات سنگینی که در مراجع قضایی نسبت به آن در نظر گرفته می شود ، نشانگر تزلزل پایه های اخلاق در جامعه و رشد خشونت ها در سطح شهر ها است که مردم را به ارتکاب این جرم تشویق می کند.

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود
بررسی آسیب های موجود در فرآيند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالیWORD1643 کیلوبایتدارد
8,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر