hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي زوج هاي جوان – مقاله باز

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

مقدمه مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان :

جامعۀ ایران ، جامعه ای درحال گذر محسوب میشود که دچار چالشهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی شده است . در این میان خانواده به عنوان مهم ترین بخش ساختار جامعه و مأمنی برای آسایش افراد، در عرض چند دهۀ اخیر دچار تحولات و چالشهای بسیاری شده که به دنبال خود، عدم یا تضعیف رضایت زناشویی در زوجین را در پی داشته است . لذا این پژوهش در نظر دارد تا اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان را بررسی کند.

 

 

روش :

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بوده با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل تصادفی انجام گرفته است.
تعداد شرکت کنندگان در گروه مداخله ٢٨ نفر و در گروه کنترل

٣٢ نفر بود. گروه مداخله در ٨ جلسۀ آموزش مهارتهای زندگی شامل خودآگاهی، حل مسئله ، تصمیم گیری، ارتباطات مؤثر، روابط بین فردی، رفتار جرأتمندانه شرکت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار این مطالعه پرسشنامۀ زوجی ٣۵ سؤالی انریچ بود. جهت تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

 

یافته ها

آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سطح رضایت زناشویی در زوجهای جوان تأثیر داشته است.
همچنین بین میانگین گروه مداخله و کنترل در متغیرهای مورد بررسی (رضایت زناشویی، ارتباطات ) تفاوت وجود داشته و آموزش مذکور تأثیری بر حل تعارض و تحریف آرمانی نداشته است .

بحث :

به منظور افزایش رضایت زناشویی زوجهای جوان، میتوان از آموزش مهارتهای زندگی استفاده کرد.
گرچه این آموزش بر تواناییهای حل تعارض و تحریف آرمانی تأثیری نداشته است،
لذا به نظر میرسد به منظور بهبود وضعیت در این دو توانایی، باید از بسته های آموزشی دیگر استفاده شود.

 

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود فایل PDFدانلود فایل WORD
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي زوج هاي جوانPDF و WORD17402 کیلوبایتدارد

دانلود با لینک مستقیم

1,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر