hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی – مقاله باز

دانلود مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی

دانلود مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه مقاله :

از آنجا که واژه توسعه در بردارنده ی مفهومی پیچیده،متغییر،چندوجهی و پویاست؛لذا در ادبیات توسعه با تعابیروتعاریف گوناگون از این مفهوم روبه رو می شویم.
گروهی از نویسندگان از صنعتی شدن؛ برخی ازرشداقتصادی عده ای نیاز نوسازی جوامع درحال توسعه(گذار)،به منظور مشخص ساختن تحولات این کشورها سخن گفته اندود واقع منظور از همه این تعابیر همان توسعه است که به تناسب موضوع مورد بحث از هریک استفاده شده است. با آنکه تفکیک دقیق معانی ومفاهیم واژگان فوق دشوار است.

 

 

قسمتی از فهرست مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی :

بخش اول:توسه،تعاریف و نظریه ها
توسعه(معانی ادبیات و تعاریف واژگان مترادف باتوسعه)
مقدمه
۱٫تعاریف توسعه
۲-مفهوم توسعه
ضرورت و اهمیت توسعه
شاخص های توسعه
نظریه های توسعه
۱-مکتب تکاملی توسعه
۲-نظریه نوسازی توسعه
۳-نظریه مارکسیتی
۴-نظریه توسعه نیافتگی
-سیر تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
دیدگاه اول
۱-مرحله تراکم اولیه ثروت
۲-مرحله صدور کالا
دیدگاه دوم
۱-دوره پیش از جنگ جهانی دوم
۲-دوره پس از جنگ جهانی دوم
دیدگاه سوم(سیر تاریخی توسعه(عوامل تکامل تئوری مدیریت)از منظر ویلیام روث)
۱-اخلاق توسعه
۲-اخلاق بقا
۳-اخلاق کار
۴-اخلاق رشد
سیر تاریخی توسعه در ایران باستان
الگوهای مهم توسعه
۱-الگوی رشد اقتصادی(۷۰-۱۹۶۰)
۲-الگوی تلفیقی توسعه اجتماعی و اقتصادی(۱۹۷۰)
۳- الگوی نیازهای اساسی (۱۹۷۵)
۴- الگوی توسعه درون زا

برای دانلود فهرست کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید…

 

 

تعاریف توسعه :

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شد،قدرتمند تر شدن وحتی بزرگ شدن است.هدف توسعه،کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب مانده بوده تا اینکه همچون کشورهای پیشرفته شرایط مناسب و لازمرا پیدا کنند.واژه توسعه دربردارنده مفهومی پیچیده،متغیر، چند وجهیوپویاست.صاحب نظران واندیشمندان از زوایای مختلفی به آن نگاه کرده وبراساس مشاهدات وملاحظات خود تعریف کرده اند،بعضی از تعاریف مصداق ابزار توسعه،بعضی ها اهداف ومأموریت،نتایج و پیامد های توسعه وبرخی دیگر استراتژی ها وراهبرد های توسعه را بیان میکنند.

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود
بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانیWORD49797 کیلوبایتدارد
4,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر