hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله وظايف و اختيارات مديران دفاتر دادگاه حقوقي – مقاله باز

دانلود مقاله وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی

دانلود مقاله وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی

 

 

 

 

وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی :

مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های حقوقی وظایف سنگین تری دارد.

وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود.

حمایت : مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های حقوقی وظایف سنگین تری دارد.

وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود. از جمله مواردی که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظیفه می‌کند و در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، چگونگی اقدام وی در قبال دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه است.

 

 

وظایف مدیر دفتر دادگاه :

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر کرده است:
«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است،
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.»
مطابق ماده ۴۹ این قانون نیز مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست نسبت به ثبت فوری دادخواست و دادن رسید با قید تسلیم به روز / ماه/ سال اقدام می‌کند.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. ذکر تاریخ اهمیت زیادی دارد؛ با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی،‌ دادخواست شرایط و ضوابط خاصی دارد که مدیر دفتر با رعایت آن و برای صدور دستور، پرونده را در اختیار دادرس دادگاه قرار می‌دهد. در این میان مهم‌ترین وظایف مدیر دفتر دادگاه شامل موارد
زیر است. اول، تعیین وقت رسیدگی، ساعت، روز، ماه و سال به طوری که فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود
وظايف و اختيارات مديران دفاتر دادگاه حقوقيWORD2635 کیلوبایتدارد
3,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر