hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران – مقاله باز

دانلود مقاله اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

دانلود مقاله اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

مدیریت پسماند

 

 

خلاصه چیکده :

مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور را سیاست و برنامه ریزی در زمینۀ عناصر مختلف مدیریتی همچون فرهنگ و آموزش، سیستیم های ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مواردی همچون تولید کمتر (Minimization) و مسألۀ همیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل میدهد که میبایستی به صورت تکنولوژی مناسب (Appropriate technology) با توجه به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیرد.
در کشور ما ایران علیرغم پیشرفت های عدیدهای که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمـده
هزینـه هـایی بـیش از ۴٠٠ میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع آوری و حمل نقل ۵٠ هزار تن زباله های شهری و روستایی به مصرف میرسد که ٧٠ درصـد آن به صورت کمپوست و ٢٠ درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است.

 

مدیریت و تشکیلات :

در زمینۀ مدیریت مواد زائد جامد
اساس کار هماهنگی لازم و تعیین تکلیف هر یک از اجزاء مدیریتی جمع آوری تا دفع اینگونه مواد است.
بنظر می رسد انسجام و هماهنگی در مدیریت مواد زائد جامد کشور برنامه ای است که انجام آن به خوبی توسط وزارت کشور و همکاری مستقیم سازمان محیط زیست ، وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزی ، وزارت صـنایع و یکـی دو دانشگاه کشور امکان پذیر است. استراتژی اصلی این مدیریت همانگونه که در شکل شمارٔە ١ مشخص گردیده مـی بایـستی در پنج بخش مشخص با توجه به امکانات موجود مالی و فنی و نیز شرایط زیست محیطی منطقه برنامـه ریـزی شـده و بـه اجراء گذارده شود.

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود فایل PDFدانلود فایل WORD
اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایرانPDF و WORD262.0 مگابایتدارد

دانلود رایگان

1,900 تومان – خرید

نظرات و ارسال نظر