hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

انشا درباره نوجوانی – مقاله باز

انشا درباره نوجوانی

انشا درباره نوجوانی صفحه ۸۱ مهارت های نوشتاری نهم

نوجوانی

 

 

موضوع انشا : نوجوانی

صفحه : ۸۱ کتاب مهارت های نوشتاری نهم

 

 

نوجوان کیست؟؟
زندگی انسان شامل چند مرحله است، کودکی نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال
که نوجوانی را حساس ترین و آسیب پذیرترین مرحله از زندگی انسان نامیده اند چرا که بلوغ در این مرحله رخ می دهد.
نوجوانی مرحله است که فرد از دوران کودکی خود خداحافظی میکند و وارد دوره ی جدیدی از زندگیش می شود و به دلیل اینکه به بقیه و حتی خودش نشان دهد که دیگر کودک نیست دچار غرور و همچنین برخی رفتارهای نامتعارف می شود و گاهی دچار سردرگمی می شوند.
به طور مثال وقتی کار اشتباهی انجام میدهند مورد بازخواست قرار میگیرند که تو دیگر کودک نیستی و بزرگ شده ای و در شخصیت تو نیست که این رفتارها و این کارها را انجام میدهی و برعکس در برخی مواقع که و در انجام بعضی از کارها که دوست ندارند نوجوان شرکت کند به او می گویند تو هنوز بچه ای و این کارها برایت زود است.
و همین رفتارها و کلمات هرچند کوتاه که از نظر والدین شاید گذرا باشد ولی برای نوجوان چنین نیست و او دچار پریشانی و سردرگمی می‌شود و نمیداند که باید کدام باشد کودک و یا…
بیشتر نوجوانان در این دوران معتقدند که کسی انها را درک نمی‌کند و اصلا آنها را جدی نمی‌گیرند.
شاید از نظر والدین اینگونه نباشد ولی نوجوان به دلیل حساسیتهایی که در این دوران بسراغش می‌آید افکاری این چنین دارد.
بهترین روش و گزینه برای سپری کردن این دوره دوست بودن با فرزندان است.
چرا نوجوانان با دوستانشان رفتاری صمیمانه و خیلی نزدیکی دارند ولی با خانواده خود نمیتوانند شاید به دلیل سختگیری های بیجا و بیش از حد والدین باشد.
نوجوان را نباید انقد آزاد گذاشت که به بیراهه رود و انقد آن را در تنگنا قرار داد تا با کوچکترین محبت و یا دوستی غریبه ای که به عنوان دوست به او نزدیک شده است به گمراهی کشاند.
من خود نیز نوجوانم و شرایط همسن و سالهای خود را درک میکنم بیایید و کمی روراست تر با خود و خانواده، مردم و محیط اطراف باشیم.
گاهی اوقات با ایتکه میدانیم مسیری که قصد داریم در آن قدم بگذاریم اشتباه است ولی برای جلب توجه و اینکه به دیگران خود را اثبات کنیم در این مسیرها پا میگذاریم.
بیایید باخود رو راست باشیم و حداقل قبل از انجام هرکاری بدون درنظر گرفتن بقیه اول به خود و اینده خود فکر کنیم و برای رسیدن به خواسته هایمان از راههای پوچ و بیهوده دوری کنیم.
به امید موفقیت همه

 

 

این مطلب اختصاصی بوده و کپی برداری از آن و انتشار در سایت های دیگر
بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

نظرات و ارسال نظر