hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

انشا درباره کمک به همسایه – مقاله باز

انشا درباره کمک به همسایه

انشا درباره کمک به همسایه صفحه ۵۵ مهارت های نوشتاری نهم

 

 

کمک به همسایه

 

 

موضوع انشا : کمک به همسایه

صفحه : ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری نهم

 

 

مقدمه :

پیامبر اسلام مسلمانان را به کمک به همسایه تشویق می‌کردند و می‌فرمودند که هرکسی شبی سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه است مسلمان نیست.
ازین حدیث درمی‌یابیم که تاچه حد احترام به همسایه و کمک به او در اسلام مهم است. چرا که با مهربانی و کمک به یکدیگر است که میشود دنیایی بدور از هرظلم و ستمی داشته باشید.

تنه :

از قدیم گفتن که یه همسایه خوب از فامیل هم به انسان نزدیک تره
واقعا راست گفتن، موقعی که به گرفتاری و مشکلی برخورد میکنی اولین کسی که قبل از دوستان و آشنایان اطلاع پیدا میکنه همسایه است.
مادرم خیلی براین عقیده اطمینان دارم و تقریبا هر منطقه ای که خونه داشتیم با همسایه ها مهربان برخورد میکرد و همش سعی میکرد هنگام گرفتاری و یا مشکلات کمک حالشان باشد و همیشه از من میخواست اگه در نبودش از من کمکی خواستن و از دستم برمی امد از آنها دریغ نکنم.
و وقتی میگفتم چه لزومی دارد که به فکر مشکلاته بقیه باشیم و چه نفعی برایمان از حل شدنه مشکلشان دارد میگفت همیشه نباید به این فکر کرد که مشکل برای دیگران است و ما هیچوقت دچار آن نخواهیم شد و باید هنگام بروز مشکل برای آنها خود را بجای آنها بگذاریم و آن وقت است که شرایطشان را درک میکنیم.
همیشه وقتی مادرم غذایی درست میکرد که بویش برای خودش دلپذیر بود و فکر میکرد که با بوییدن آن غذا درجایی هوس خوردنه آن را میکند ظرفی برای همسایه میکشید و میبرد.
ویا اینکه بیرون وقتی میرفتیم و همسایه خریدهای زیادی داشت ازم میخواست تا به کمکش برویم و منم باخوشحالی از خواسته اش استقبال میکردم.
همسایه خوب داشتن واقعا نعمتی است، همسایه ای داشتیم که خیلی آدمهای خوب و محترمی بودند و خیلی هم با خانواده ما روابط صمیمانه و خوبی داشتند و هردو خانواده هوای هم را داشتیم مجبور به اسباب کشی شدند ولی هیچوقت یکدیگر را فراموش نکردیم و همیشه جویای احوال هم می شدیم و می شویم.
ولی با آمدن همسایه جدید و اخلاقه متفاوتی که آنها داشتند نتوانستیم روابط دوستانه ای که با همسایه قبلی داشتیم را با آنها برقرار کنیم.
ولی مادرم همچنان به کمک کردن به همسایه ادامه میداد و براین عقیده بود که نباید روابط را کم کرد بلکه باید به بقیه نیز دوستی که بین تمام همسایه ها و کمک و یاری رساندن به آنها را به همه بیاموزیم.

 

 

این مطلب اختصاصی بوده و کپی برداری از آن و انتشار در سایت های دیگر
بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

نظرات و ارسال نظر