hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت – مقاله باز

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت

دانلود پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت

( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

حرفه حسابداری نقش بسزایی در شفاف سازی اثرهای مالی و زیست محیطی فعالیت های اقتصادی دارد و باید درخصوص اندازه گیری، ارزیابی، افشای عملکرد زیست محیطی و اجتماعی در صورت های مالی یا پیوست های آن مسئول باشد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از قوانین و مقررات ویژه ای برای وادارکردن شرکتها به رعایت مسائل محیط زیست و حقوق کارکنان و جامعه برخوردار نیستند و در عمل نمی توانند این شرکتها را از آسیب رسانی به محیط زیست بازدارند. در چنین وضعیتی، محرکه اصلی در رعایت مسئولیت اجتماعی، وجدان این شرکتها و روحیه و تلقی های مدیران آنهاست.
افشای داوطلبانه، سازوکاری است که از بیرون کنترل می شود و می کوشد مشکلات بین سهامداران عضو (دارندگان اطلاعات نهایی) و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی کاهش دهد. توجیه نظری افشای داوطلبانه برمبنای مفروضاتی است و افشا همچون ابزاری در دست آنها برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران استفاده می شود. نتایج به دست آمده در محدوده مشروعیت، بر مبنای مطالعات افشای زیست محیطی و اجتماعی گزارش شده است.

 

 

مشخصات 
فرمت فایل هاWORD
حجم فایل4.2 مگابایت
تعداد صفحات116
گروه هاحسابداری
مقطعکارشناسی ارشد
پروپوزالدارد

 

 

قسمتی از فهرست پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت :

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
۱-۲ بیان موضوع
۱-۳ اهمیت موضوع و هدف پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱هدف اصلی
۱-۴-۲ اهداف علمی پژوهش
۱-۴-۳ اهداف کاربردی
۱-۵ فرضیه های پژوهش
۱-۶ روش پژوهش
۱-۷ قلمروی پژوهش )موضوعی، مکانی،زمانی(
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
۱-۷-۲ قلمرو مکانی پژوهش
۱-۷-۳ قلمرو زمانی پژوهش
۱-۸ ابزارهای گردآوری داده ها )اطلاعات(
۱-۹ ابزارهای گردآوری دادهها و موارد استفاده آنها
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادهها

برای دانلود فهرست کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید…

 

 

موضوعمقطع تحصیلیگرایشمنابعدانلود
بررسی تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکتارشدحسابداریدارد
24,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر