hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاه چه های خرفه و سلمه تره اثر منفی – مقاله باز

دانلود پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاه چه های خرفه و سلمه تره اثر منفی

دانلود پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاه چه های خرفه و سلمه تره اثر منفی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در سیستم کشاورزی مرسوم، علف های هرز توسط علف کش ها کنترل می شونداما این فعالیت نگرانی هایی را در مورد سلامت انسان و محیط در پی داشته است. استفاده از علفکش ها یک مشکل جدید به نام علف های هرز مقاوم به علف کش را نیز به وجود آورده است.
اگرچه در اکثر کشورها کنترل شیمیایی علف های هرز در حال انجام است، ولی کاهش کیفیت گیاهان زراعی، هزینه بالای کنترل علف های هرز، خطرات زیست محیطی و از طرفی افزایش مقاومت علف های هرز به علف کش ها بیانگر ضرورت تجدید نظر در روشهای کنترل علف های هرز است(حجازی، ۱۳۷۹). بررسی اثر آللوپاتی شبدر ایرانی و شبدر برسیم بر جوانه زنی بذر علف های هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره های آبی و الکلی، درصد جوانه زنی بذر علف های هرز کاهش یافته و عصاره الکلی در مقایسه با عصاره ابی اثر بازدارندگی بیشتری داشت. بیشترین اثر بازدارندگی عصاره های شبدر ایرانی و برسیم بر جوانه زنی بذر خردل وحشی مشاهده شد و جوانه زنی پیچک کمتر از سایر علف های هرز تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین شبدر ایرانی در مقایسه با شبدر برسیم، بازدارنده قویتری بود.

 

 

مشخصات 
فرمت فایل هاWORD
حجم فایل949 کیلوبایت
تعداد صفحات88
گروه هاكشاورزي
مقطعکارشناسي ارشد
پروپوزالندارد

 

 

قسمتی از فهرست پایان نامه بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های خرفه و سلمه تره اثر منفی :

چکیده
فصل اول مقدمه
۱-۱٫ مقدمه
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
۲-۱٫ گیاه تلخه
۲-۱-۱٫ مشخصات گیاه شناسی
۲-۲٫ گیاه پیچک
۲-۲-۱٫ مشخصات گیاه شناسی
۲-۳٫ گیاه پنیرک
۲-۳-۱٫ مشخصات گیاه شناسی
۲-۴٫ گیاه اسپند
۲-۴-۱٫ مشخصات گیاه شناسی
۲-۴-۲٫ ترکیبات مهم
۲-۴-۳٫ تاریخچه گیاه اسپند
۲-۵٫ آللوپاتی
۲-۵-۱٫ تاریخچه آللوپاتی(دگرآسیبی)

 

برای دانلود فهرست کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید…

 

 

موضوعمقطع تحصیلیگرایشمنابعدانلود
بررسی اثر بازدارنده عصاره آبی اسپند بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های خرفه و سلمه تره اثر منفیارشداگرواكولوژيدارد
19,900 تومان – خرید

نظرات و ارسال نظر