hidelogo
دانلود پایان نامهپنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت – مقاله باز

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

براساس نظر هلمان ترک خدمت، به تمایلات رفتاری اطلاق می شود که در نهایت منجر به تصمیم افراد برترک سازمان می شود. هم و گریفت ترک خدمت را قصد اشکار وآگاهانه کارمند در ترک دائمی و داوطلبانه شاغل از شغل خود تعریف می کند. به دلیل اهمیت روزافزون منابع انسانی در سازمان ها، ترک خدمت به موضوعی جذاب در بین محققان مدیریت به خصوص رفتار سازمانی تبدیل شده است.
رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد )میرکمالی،۱۳۸۰). رضایت شغلی بالا، نشانه نمایان سازمانی است که به خوبی مدیریت می شود و به طور بنیادی پی آمدی است که از مدیریت رفتاری کارساز سرچشمه می گیرد.
در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت و … بیان شد. و فصل دوم پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی نظری پژوهش شامل عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان و در بخش دوم این فصل پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با این پژوهش آورده شده است.

 

 

مشخصات 
فرمت فایل هاWORD
حجم فایل1.4 مگابایت
تعداد صفحات89
گروه هامديريت بازرگاني
مقطعکارشناسي ارشد
پروپوزالدارد

 

 

قسمتی از فهرست پایان نامه بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت :

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲٫ بیان مساله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۵٫ سوالات پژوهش
۱-۶٫ فرضیه های پژوهش
۱-۷٫ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم کلیدی
۱-۸٫ تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ پیشینه پژوهش
۲-۲-۱٫ پیشینه داخلی
۲-۲-۲٫ پیشینه خارجی
۲-۳٫ مبانی نظری پژوهش
۲-۳-۱٫ رضایت شغلی
۲-۳-۱-۱٫ ماهیت رضایت شغلی

برای دانلود فهرست کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید…

 

 

موضوعمقطع تحصیلیگرایشمنابعدانلود
بررسی رابطه ‌ی بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمتارشدداخليدارد
24,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر