hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول – مقاله باز

دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول

دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

والدین‌ کودکی‌ که دچار ناتوانی(از جمله کم شنوایی) است با مشکلاتی‌ از‌ جمله هماهنگ‌ کردن وظایف مـعمول خـود بـا برنامه‌های درمانی‌ کودکشان، فشارهای مضاعف جسمی‌، سازگاری‌ عاطفی‌‌ با موقعیت متفاوت فرزندشان و انـتظاراتی‌ کـه‌ به عنوان‌‌ والد‌ از‌ فرزند خود دارند، مواجه می‌شوند (رئیس‌ دانا‌ و همکاران، ۱۳۸۸). یکی‌ از مسئولیت های آمـوزشی و تـربیتی جامعه، شناخت‌ نگرش‌‌ مادران‌ کـودکان‌ اسـتثنایی‌ نسبت به فرزندانشان‌ است‌ تا بدینوسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان‌ در تربیت فـرزندشان تـمهیدات و آموزش های مورد نیاز را‌ مهیا‌ نـماید‌. خـانواده‌ها از نـظر جایگاه اعضای خـود و روابـط‌ میان‌‌ آنها‌، از‌ ساختار‌ درونـی‌ مـشخصی برخوردارند. اگر چه‌ عموم خانواده‌ها در این موارد دارای اشتراکات و تشابهات فراوانی هستند اما وجود و حـضور یـک پدیده‌ غیرمتعارف مانند داشتن کودکی معلول، ایـن‌‌ سـاختار و نـظام و روابط انسانی همگانی درون خـانواده‌ را دستخوش تغییراتی می‌کند. از طرفی این احساسات‌ و نگرش ها بر کودک استثنایی اثر می‌گذارد و برای‌ داشتن آمـوزش مـؤثر برای اینگونه کودکان باید به‌ نـظام‌‌ شـناختی و احـساسی خـانواده‌ای کـه کودک در آن‌ زنـدگی مـی‌کند توجه شود.

 

 

مشخصات 
فرمت فایل هاWORD
حجم فایل398 کیلوبایت
تعداد صفحات77
گروه هاروانشناسی
مقطعكارشناسي ارشد
پروپوزالندارد

 

 

قسمتی از فهرست پایان نامه تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلول :

 

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲٫ بیان مسئله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۴-۱٫ هدف اصلی
۱-۴-۲٫ هدف فرعی
۱-۵٫ فرضیه ها ی پژوهش
۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی
۱-۵-۲٫ فرضیه فرعی
۱-۶٫ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱٫ تعاریف نظری
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۲-۱٫ هیجان
۲-۲٫ تنظیم هیجانات
۲-۲-۱٫ تنظیم شناختی هیجان
۲-۳٫ مدلهای نظری و انواع راهبردهای تنظیم هیجان
۲-۳-۱٫ راهبردهای منفی تنظیم هیجان
۲-۳-۲٫ راهبردهای شناختی مثبت تنظیم هیجان
۲-۴٫ تنظیم هیجان و مفاهیم مرتبط با آن
۲-۴-۱٫ تنظیم هیجان در برابر تنظیم هیجانی
۲-۴-۲٫ تنظیم عاطفه

برای دانلود فهرست کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید…

 

 

موضوعمقطع تحصیلیگرایشمنابعدانلود
تعیین اثر بخشی آموزش دلگرمی بر امید به زندگی مادران دارای کودکان معلولارشدعمومیدارد
19,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر